Hoppa till innehåll

Svenskspråkiga utbildningssektionens möte 31.10.2023

Projektplan för Sagobackens förskola i Kvarnbackens skola Sagobackens daghem har på grund av utrymmesbrist till läsåren 2022-2023 och 2023-2024 utlokaliserat en del av förskolegrupperna till Kvarnbackens skola, medan en del av förskolebarnen är kvar i Sagobackens daghem. Efter en behovsutredning inleddes projektplaneringen för en tillbyggnad. Målet är att permanent kunna flytta Sagobackens förskoleverksamhet till Kvarnbackens […]

Nämnden för växande och lärande behandlar budgetförslaget för 2024 den 26 september

Nämnden för växande och lärande behandlar sektorns budgetförslag för 2024 den 26 september. Enligt förslaget är sektorns verksamhetsintäkter 6,3 miljoner euro och verksamhetsutgifterna totalt 123,7 miljoner euro. Förslaget överskrider den givna ramen med cirka 0,5 miljoner euro, det vill säga med 0,43 procent. Verksamhetsutgifterna totalt 123,7 miljoner euro, verksamhetsintäkterna minskar i och med ändringarna Enligt […]