Hoppa till innehåll

Svenskspråkiga utbildningssektionens möte 19.12.2023

Utvärderingsrapporten över den grundläggande utbildningen på svenska i Borgå för läsåret 2022-2023 godkändes. Sektionen gav i uppgift att till sektionen hämta förslag på vilket utvecklingsarbete rapporten kan leda till. Sektionen behandlade även en preliminär kvalitetsplan för gymnasieutbildningen. Den rapport som skall göras för den finska och svenska gymnasieutbildningen i Borgå för läsåret 2023-2024 grundar sig […]

Största delen av ungdomarna i Borgå mår bra, men det finns oro för det psykiska välbefinnandet – situationen kräver omfattande samarbete

Största delen av barnen och de unga i Borgå mår bra och är nöjda med sin vardag, det här framgår av resultaten av enkäten Hälsa i skolan. Eleverna i årskurs 4–5 har fått inverka på planeringen av ärenden i skolan ännu bättre än förut, och eleverna i årskurs 8–9 upplever att skollunchen smakar bra och att det har reserverats tillräckligt med tid för att äta. Gymnasieeleverna berättar att de har fått bättre stöd för sitt välbefinnande av läkare eller psykolog, och att de upplever mindre skolutmattning.