Gå till innehåll

Kategori: Utbildning

Bläddra efter kategori

Finskspråkiga utbildningssektionen behandlar på torsdagen elevupptagningsområden och elevprognoser

I Borgå fastställs varje barns närskola med hjälp av områden som avgränsats på en karta, dvs. elevupptagningsområden. Varje skola har ett eget elevupptagningsområde, enligt vilket barnet anvisas en närskola. För närvarande utvecklas stadens olika områden på olika sätt i fråga om invånarantal, och också elevupptagningsområdena måste ses över på nytt, så att användningen av skolornas lokaler kan optimeras.