Hoppa till innehåll

Kategori: Utbildning

Bläddra efter kategori

Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektions beslut 26.4.2022

Sagobackens förskola har en del av sina förskolegrupper i Kvarnbackens skola läsåret 2022-23 på grund av utrymmesbrist. Lösningen är tillfällig, men utmaningen kvarstår efter det. Bildningsnämndens svenskspråkiga utbildningssektion understöder en behovsutredning för att få fakta på vad det innebär i det fall att förskolegrupperna placeras i Kvarnbackens skola permanent. Svenskspråkiga utbildningstjänsterna har grundat två grupper […]

Behovskartläggningen för Gammelbacka har börjat – hurdana lokaler behövs?

Behovskartläggningen för Gammelbackaområdet ifråga om helheten av bildningstjänster har börjat. I behovskartläggningen fästs särskild uppmärksamhet vid den framtida situationen för förskoleundervisningen och årskurserna 1–6 i området samt förnyelsebehoven för kultur- och fritidstjänsterna. Dessutom utreds hur de kommande lokalerna kan utnyttjas till exempel för olika föreningars verksamhet. Borgå stad planlägger inom den närmaste framtiden nya bostadsområden på västra sidan av centrum, vilket också har en inverkan på invånarantalet i Gammelbackaområdet. I ekonomiplanerna ingår finansiering för projektet från år 2025 framåt.