Siirry sisältöön

Sopimusluonnos TE-palvelujen järjestämisestä itäisen Uudenmaan alueella

Porvoon ja Loviisan kaupungit sekä Sipoon, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Lapinjärven kunnat solmivat aiesopimuksen yhteisen työllisyysalueen valmistelusta maaliskuussa 2023.

Porvoon kaupungin tunnus.

Nyt on valmistunut sopimusluonnos TE-palvelujen järjestämisestä. Sopimus esitetään lähetettäväksi valmistelutyössä mukana olevien kuntien ja kaupunkien hallitusten ja valtuustojen hyväksyttäväksi.

Sopimuksen valmistelu liittyy TE24-uudistukseen, jossa vastuu työnhakijoille ja yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirtyy valtiolta kuntien vastuulle 1. tammikuuta 2025.

Porvoon kaupungilla on työvoimapalveluiden järjestämisestä säädetyn lain nojalla mahdollisuus järjestää työvoima- ja yrityspalvelut itsenäisesti asukkailleen, koska työvoiman määrä alueella on yli 20 000 henkeä.

Muut lähialueen kunnat ja kaupungit eivät lain nojalla voi itsenäisesti järjestää TE-palveluja, ja siksi kaupungit ja kunnat ovat selvittäneet yhtenä toteutusmahdollisuutena mahdollisuutta muodostaa yhteinen työllisyysalue.

TE-palveluiden järjestämisvastuu ja esitys kustannusten jaosta

Sopimusluonnoksen mukaan itäisen Uudenmaan kaupungit ja kunnat muodostaisivat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen eli työllisyysalueen. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Porvoon kaupunki toimisi kuntalain mukaisena vastuukuntana.

Sopimusmallissa Porvoon kaupungin elinvoimalautakunnan alainen TE-jaosto toimisi työvoimapalveluiden lakisääteisten tehtävien järjestämisen osalta osapuolten yhteisenä, monijäsenisenä toimielimenä ja työllisyysalueen työvoimaviranomaisena.

Uudistuksessa TE-toimistossa, ELY-keskuksessa ja KEHA-keskuksessa virkasuhteessa olevat, työvoimapalveluihin liittyvissä tehtävissä olevat viranhaltijat siirtyisivät vastuukunta Porvoon palvelukseen liikkeenluovutuksella ns. vanhoina työntekijöinä.

Työllisyysalueen muodostavien kuntien tulee sopia keskenään myös tehtävän hoitamisesta aiheutuvien kustannusten jaosta. Sopimusluonnoksessa kunnille tuotettujen TE-palveluiden kustannukset jaetaan kunnille seuraavasti:

  • Kustannuksista 45 prosenttia jaetaan suhteessa kuntien asukaslukuun.
  • Kustannuksista 45 prosenttia jaetaan kunnittain suhteessa työttömien ja palvelujen piirissä oleviin.
  • Kustannuksista 10 prosenttia jaetaan kunnittain suhteessa vieraskielisten lukumäärään.
  • Porvoon kaupungin elinvoimalautakunta käsittelee asiaa 13. päivä kesäkuuta

Porvoon kaupungin elinvoimalautakunta ottaa kantaa sopimusluonnokseen seuraavassa kokouksessaan

13. kesäkuuta. Esitys on, että lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Porvoon kaupunki lähettää sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen, perustelumuistion TE-palveluiden kustannustenjaoksi ja TE-palveluiden järjestämissuunnitelman muille kunnille ja kaupungeille käsiteltäväksi.

Kuntien ja kaupunkien valtuustojen tulisi hyväksyä sopimus viimeistään syksyllä. Kuntien on toimitettava yhteistyötä koskevat sopimukset työ- ja elinkeinoministeriöön 31.10.2023 mennessä.