Siirry sisältöön

Kaupunginvaltuuston päätökset 25.10.2023

Porvoon kehäsymboli.

Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä sopimusluonnoksen ja että sen pohjalta tehdään ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 27.10 kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Ilmoitus sisältää myös suunnitelman Porvoon työllisyysalueen palveluiden järjestämisestä, sekä ilmoituksen nykyisten TE-toimiston toimitilojen vastaanottamatta jättämisestä. Sopimus tehdään niiden Itä-Uudenmaan kuntien kesken, jotka ovat hyväksyneet sopimuksen siinä vaiheessa, kun ilmoitus ministeriölle tehdään. Lisäksi edellytetään, että sopimuksen hyväksyneet kunnat muodostavat maantieteellisesti yhtenäisen alueen. Kaupunginjohtaja valtuutettiin tekemään sopimukseen sellaiset muutokset, jotka johtuvat suoraan sopimukseen liittyvien kuntien kokoonpanosta.

Muiden kuntien liittyessä sopimukseen tulee yhteinen sopimus voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja valtioneuvosto on sen hyväksynyt. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimukseen tarvittaessa muista kuin edellä kaupunginjohtajalle annetun toimivallan mukaan tehtävistä vähäisistä muutoksista sekä tämän päätöksen muista mahdollisista täytäntöönpanotoimista päättää kaupunginhallitus.

Porvoon ja Loviisan kaupungit sekä Sipoon, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Lapinjärven kunnat ovat selvittäneet mahdollisuutta muodostaa yhteinen työllisyysalue. Selvitys liittyy TE24-uudistukseen, jossa vastuu työnhakijoille ja yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirtyy valtiolta kuntien vastuulle 1. tammikuuta 2025. Kuntien on toimitettava yhteistyötä koskevat sopimukset työ- ja elinkeinoministeriöön 31.10.2023 mennessä.

Askolan, Lapinjärven, Loviisan ja Pukkilan valtuustot ovat hyväksyneet sopimuksen. Myrskylän kunnanvaltuusto ei hyväksynyt sopimusta. Sipoon kunnanhallitus ei hyväksynyt sopimusta, ja kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 30.10.2023.

Erot luottamustoimista ja lautamiehen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Anette Karlssonille vapautuksen kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajan tehtävästä ja kaupunginhallituksen jäsenyydestä. Kaupunginvaltuusto valitsi Matti Valastin kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajan tehtävään ja Vilhemiina Eskolan kaupunginhallituksen jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Mikko Valtoselle vapautuksen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä ja valita Marianne Korven kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävään.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Marianne Korvelle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä ja valita Riitta Aholan hänen tilalleen.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Vilhelmiina Eskolalle vapautuksen kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita Tuula Martinin hänen tilalleen. Varajäseneksi valittiin Krista Virta.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Emilia Mattsson Nortamolle vapautuksen elinvoimalautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä. Kaupunginvaltuusto valitsi Charlotta Savinin elinvoimalautakunnan varapuheenjohtajaksi ja Pia Sågbomin lautakunnan jäseneksi.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti valita Aino Kylätaskun lautamieheksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeuteen. Kaupunginvaltuuston päätös uudesta lautamiehestä tiedotetaan käräjäoikeudelle.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.