Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 2.10.2023

Porvoon kehäsymboli.

Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen, suunnittelutilanteen seuranta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Eestinmäen päiväkodin hankesuunnitelma

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Eestinmäen päiväkodin hankesuunnitelman.

Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä asiakirjoihin tehdyt muutokset ja lähettää ne muille kunnille niissä tehtävää päätöksentekoa varten.

Kaupunginhallitus on 19.6.2023 lähettänyt sopimusluonnoksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen, perustelumuistion TE-palveluiden kustannustenjaoksi ja TE-palveluiden järjestämissuunnitelman seuraaville Itä-Uudenmaan kunnille käsiteltäviksi: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila ja Sipoo.

Valmistelun edetessä sopimusluonnosta ja palveluiden järjestämissuunnitelmaa on edelleen muokattu kuntien kommenttien pohjalta.

Ero lautamiehen tehtävästä

Asia otettiin pois esityslistalta.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.