Siirry sisältöön

Eestinmäen päiväkodin rakennuksen päivittäminen etenee

Hankesuunnitelma Eestinmäen päiväkodin rakennuksen kehittämisestä on valmistunut. Hankesuunnitelmassa esitetään, että rakennus päivitetään vastaamaan nykyistä varhaiskasvatuspalveluiden toimintaa siten, että huonokuntoinen rakennusosa korvataan uudisrakennuksella, toiseksi vanhin osa rakennuksesta korjataan ja uusimpaan osaan tehdään tilamuutoksia.

Kaupunginhallitus käsittelee hankesuunnitelmaa kokouksessaan 2. lokakuuta. Jos kaupunginhallitus hyväksyy hankesuunnitelman, hankkeen suunnittelu etenee. Aikataulutavoitteena on, että päiväkoti siirtyisi kokonaisuudessaan väistötiloihin päiväkodin lähistölle syksyllä 2024. Muutto takaisin korjattuihin ja uusiin tiloihin tapahtuisi noin vuoden päästä siitä.

Hankkeen kustannukset ovat noin 4,8 miljoonaa euroa, noin 28 500 euroa per varhaiskasvatuspaikka. Päiväkotiin tulee kahdeksan ryhmää, mikä tarkoittaa 168 varhaiskasvatuspaikkaa ja noin 30 työntekijää eri tehtävissä.

Eestinmäen päiväkodin rakennus päivitetään nykyaikaiseksi kokonaisuudeksi

Eestinmäen päiväkoti koostuu kolmesta rakennusosasta. Vanhin huonokuntoinen osa sijaitsee uudempien rakennusosien välissä. Se on jo nyt ollut rajoitetussa käytössä, joten se puretaan ja korvataan uudella. Rakennuksen toiseksi vanhin osa lähimpänä pysäköintialuetta korjataan ja päivitetään nykyaikaiseksi. Rakennuksen uusin osa sijaitsee Vanhan Helsingintien puolella, ja siihen tehdään tilamuutoksia, jotka parantavat koko rakennuksen toiminnallisuuksia.

Päiväkodin henkilökunta on osallistunut hankesuunnitteluun pohtimalla rakennuksen toiminnallisia ratkaisuja yhdessä suunnittelijoiden kanssa.

– Esteettömät, turvalliset, terveelliset, ergonomiset, hyvin valaistut ja akustiikaltaan miellyttävät tilat tukevat lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja ovat myös työntekijöille työhyvinvoinnin kannalta merkitykselliset ja tarpeelliset, päiväkodin johtaja Sanna Kanerva kertoo.

– Uudet suunnitellut tilat tukevat lapsen oikeutta myös rauhoittumiseen, omaan tilaan. Monikäyttöisillä tiloilla voidaan vastata myös lasten tuen tarpeisiin, kun pienryhmätoiminta on mahdollista yhteisöllisten tapahtumien lisäksi. Uusien tilaratkaisuiden myötä ryhmien välinen yhteistyö on helpompaa, lasten vertaisryhmien muodostaminen eri lapsiryhmien välillä helpottuu ja liikunnallinen elämäntapa vahvistuu, Kanerva jatkaa.

Uudisrakennukseen rakennetaan viihtyisä ja monikäyttöinen ruokailutila, joka on jaettavissa esim. kalusteiden avulla pienempiin osiin. Ruokailuajan ulkopuolella ruokailutilaa käytetään osana toiminnan tiloja. Ruokasalia käytetään juhlatilanteissa juhlasalina ja se voidaan yhdistää liikuntasaliin suuremmaksi tilakokonaisuudeksi.

Rakennus on yksikerroksinen ja puurakenteinen.

– Suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan Terve talo -ohjelmaa ja rakentaminen tapahtuu sääsuojan alla. Tavoitteena on tilarakenteeltaan nykyistä toimivampi, turvallinen ja terveellinen kokonaisuus, kaupunginarkkitehti Markku Partanen kertoo.

Eestinmäen alueella on jatkossakin tarve päiväkodille

Vaikka ennusteiden mukaan lasten määrä koko Porvoon alueella vähenee, varhaiskasvatuspaikkojen tarve Eestinmäen päiväkodin palvelualueella pysyy ennallaan tai kasvaa hieman. Asiasta tehty selvitys osoittaa, että Eestinmäen päiväkodin palvelualueella on jatkossakin tarve 8-ryhmäiselle päiväkodille, sillä alueelle ollaan kaavoittamassa uutta pientalovaltaista asutusta, mikä kasvattaa asukasmäärää 200–300 uudella asukkaalla. Tämän lisäksi Eestinmäen alueen koillispuolelle on tulevaisuudessa sijoittumassa lisää asutusta.