Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelua

Kokonniemen liikuntakeskus Oy on tarkentanut Kokonniemen alueen kehittämisen jatkosuunnitelmia liikuntakeskuksen kokonaiskustannusten ja liiketoimintasuunnitelman osalta. Samalla on selvennetty hankkeen päätöksentekomallia- ja aikataulua kaupunkiorganisaatioissa.

Lapsijääkiekkoilija.

Kaupunginhallitus käsittelee yhtiön tilannekatsausta kokouksessaan 2. lokakuuta. Kaupunginhallitukselle esitetään, että suunnittelutyötä jatketaan kuvauksen mukaisesti. Valmistelutyön etenemistä voi seurata kaupungin verkkopalvelussa.

– Suunnittelemme suurta kokonaisuutta, joka lisää liikunnan ja tapahtumien edellytyksiä sekä kaupungin vetovoimaa merkittävästi tulevina vuosina. Investointi on suuri. Kaupungin talouden ja riskienhallinnan näkökulmasta investoinnin toteuttaminen on perusteltua vaiheistaa erikseen toteutettaviin kokonaisuuksiin. Valtuuston on tarkoitus tehdä kokonaisuudesta periaatepäätös, jota toteutetaan sitten osissa. Näin liikuntakeskuksen alue voisi olla kaikilta osiltaan toteutunut vuosikymmenen kuluessa, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula kuvaa.

Kokonaisinvestointi noin 65 miljoonaa euroa

Liikuntakeskusta koskevaan suunnitelmaan sisältyy kahden kaukalon jäähalli, katulinjaus alueelle, pysäköintijärjestelyt noin 650 ajoneuvolle, ulkoalueiden ja maauimalan parantaminen ja maisemointi, lämmitetty tekonurmikenttä, uusi monitoimiareena, jäähallin ja monitoimiareenan yhdistävä aulatila matalan kynnyksen tiloineen sekä Kokonhallin korjaus mailapelihalliksi.

– Viitesuunnitelman mukainen kokonaisinvestointitarve on tarkentunut noin 65 miljoonaa euroon ilman mahdollisia avustuksia, kertoo toimitusjohtaja Kalle Myllymäki Kokonniemen liikuntakeskus Oy:stä.

– Investointi voidaan toteuttaa kaupungin taseeseen tai vaihtoehtoisesti kaupungin omistaman yhtiön kautta. Kokonniemen liikuntakeskus Oy on hahmotellut mallia, jossa investoinnit jakautuisivat kaupungin omistaman yhtiön toteuttamiin uudisrakennusinvestointeihin ja kaupungin suoraan toteuttamiin katu- ja aluerakentamisinvestointeihin. Yhtiön ja kaupungin rooli täsmentyy kuitenkin jatkovalmistelun aikana, kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula pohtii.

Kaupungin omistaman yhtiön osuus investoinnista olisi noin 57 miljoonaa euroa. Investointi sisältäisi jäähallin, monitoimiareenan, nämä yhdistävän aularakennuksen matalan kynnyksen tiloineen, välittömät ulkoalueet, 2/3 pysäköintipaikoista ja Kokonhallin korjaamisen. Kaupungin toteuttaminen katu- ja ulkotilainvestointien suuruus olisi noin 8 miljoonan euroa.

Vuosikymmenen projekti

– Kaupungin investointisuunnitelmaan sisältyy liikuntakeskuksen lisäksi paljon merkittäviä hankkeita seuraavien vuosien aikana, niin koulu- ja päiväkotihankkeita kuin kaupungin kasvun mahdollistavia infrahankkeitakin. Kokonaisuudessaan kaupungin investointitarve nousee seuraavien neljän vuoden aikana yli 170 miljoonaan euroon, kun talouden kannalta kestävä investointitaso olisi noin 100 miljoonaa euroa. Investointien toteuttamista on tarpeen vaiheistaa ja ajoittaa pidemmälle ajalle, rahoitusjohtaja Henrik Rainio painottaa.

Kokonniemen alueen kokonaisinvestointi esitetään jaettavaksi kolmeen päävaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin jäähalli ja sen piha- ja pysäköintialueet, katu- ja liittymäalue, lämmitetty tekonurmi, maauimalan kohentaminen ja näihin liittyvät ulkoalueet. Tämän investointikokonaisuuden kustannukset olisivat noin 26,4 miljoonaa euroa.

– Kokonniemen investointiprojektin ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkaisi suunnitelmien mukaan vuoden 2025 alussa tai mahdollisesti jo vuoden 2024 lopulla. Toiseen vaiheen toteutus olisi vuorossa tämän jälkeen, arviolta kuluvan vuosikymmenen loppupuolella, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz kertoo.

Toisessa vaiheessa toteutettaisiin monitoimiareena, matalan kynnyksen areena ja muut rakennus- ja ulkoaluetyöt. Tämän kokonaisuuden kustannukset olisivat noin 33,5 miljoonaa euroa. Viimeisessä vaiheessa Kokonhalli korjattaisiin mailapelihalliksi.

Kokonaisvaikutus kaupungin käyttötalouteen noin 3,3 miljoonaa euroa vuodessa

Valmistelussa on analysoitu myös liikuntakeskuksen mahdollisia käyttökustannuksia ja nettotuottoja sekä yhtiön mahdollista liiketoimintamallia hankkeen edistäjänä.

Tuotto- ja kustannusarvion mukaan yhtiön ylläpito- ja operointikulujen ja bruttotuottojen erotus olisi vuositasolla noin 70 000 euroa miinusmerkkinen.

– Vaikutus kaupungin käyttömenoihin olisi tämänhetkisen arvioiden mukaan vuositasolla noin 3,3 miljoonaa euroa, kun huomioidaan myös rahoituskulut, maanvuokra ja poistot, rahoitusjohtaja Henrik Rainio kuvaa.

Liikuntakeskuksen tiloja käyttävien toimijoiden käyttömaksuja on korotettu laskelmassa maltillisesti verrattuna vertailukohteisiin.

– Olemme verranneet käyttömaksujen suuruutta toisaalta Kokonhallin nykytasoon sekä jäähallin osalta ympäröivän alueen muiden jäähallien hintatasoon. Käyttömaksujen taso on Porvoossa nykyisin matala. Toisaalta uudisrakentamisen myötä liikuntatilojen laatutaso tulee nousemaan merkittävästi korkeammaksi kuin nykyisillä liikuntapaikoilla, toimitusjohtaja Kalle Myllymäki kuvaa.

Yhtiölle on suunniteltu kaksivaiheista liiketoimintamallia. Ensimmäisessä vaiheessa yhtiö keskittyisi investointikokonaisuuden projektijohtoon ja rakennuttamiseen. Rakennusten valmistelumisen jälkeen yhtiön toiminnan pääpianopiste voisi siirtyä urheilu- ja tapahtumatilojen operointiin ja hallinnointiin.

– Investointivaihe kestää joka tapauksessa useita vuosia. Henkilöstöä informoidaan ja kuullaan säännöllisesti valmistelun aikana, ja henkilöstön asemaan liittyvä valmistelu ja päätöksenteko on tarkoitus hoitaa kaupungin normaaleja yhteistyökäytäntöjä noudattaen, Fredrick von Schoultz painottaa.

Periaatepäätös ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä

– Yhtiö laatii parhaillaan hankesuunnitelmaa, joka valmistuu tämän vuoden lopussa, ja sen jälkeen hankesuunnitelma on tarkoitus lähettää lautakuntiin lausuntoja varten. Tämän lisäksi on käynnissä asemakaavan muutostyö. Kaavaehdotus etenee kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn tämän vuoden puolella, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz kuvaa.

– Valtuuston on tarkoitus tehdä periaatepäätös Kokonniemen liikuntakeskuksen hankekokonaisuudesta ja asemakaavasta ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen toteuttamista koskeva investointipäätös tehtäisiin valtuustossa ensi vuoden syksyyn mennessä. Samalla päätettäisiin yhtiön pääomittamisesta ja roolista hankkeen edistämisessä.