Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 16.10.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että sopimusluonnos yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen hyväksytään ja että sen pohjalta tehdään ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 27.10.

Sopimus tehdään niiden Itä-Uudenmaan kuntien kesken, jotka ovat hyväksyneet sopimuksen siinä vaiheessa, kun ilmoitus ministeriölle tehdään. Lisäksi edellytetään, että sopimuksen hyväksyneet kunnat muodostavat maantieteellisesti yhtenäisen alueen.

Porvoon kaupungin lausunto Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelustrategian luonnoksesta

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin lausunnon Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle sen palvelustrategialuonnoksesta.

Kaupunginjohtaja muutti esitystään kokouksen aikana siten, että lausuntoon lisättiin kohta ”Porvoon kaupunki näkee erittäin tärkeänä toimivan yhteistyön niin strategisella kuin toiminnallisellakin tasolla Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on porvoolaisten hyvinvoinnin sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittyminen siten, että ne toteutuvat asiakkaiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi tässä lausunnossa on strategisten linjausten ohella osittain myös toiminnallisia kommentteja. Porvoon tulee jatkossakin olla selvillä hyvinvointialueen suunnitelmista ja toimenpiteistä. Näin kaupunki kykenee huomioimaan nämä asiat myös omissa kehityssuunnitelmissaan ja varmistamaan osaltaan toimivan yhteistyön hyvinvointialueen kanssa.”

Ennakkoäänestysajat ja -paikat, Presidentinvaalit 2024

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ennakkoäänestyspaikat ja -ajat vuoden 2024 presidentinvaaleissa.

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.