Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee Porvoon työllisyysalueen perustamista

Porvoon työllisyysalueen perustamiseen liittyvät sopimusasiakirjat ovat etenemässä Porvoon kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitus käsittelee kuntien välistä sopimusluonnosta ja työvoimapalveluiden järjestämissuunnitelmaa kokouksessaan 16. lokakuuta. Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää asiasta kokouksessaan 25. lokakuuta.

Porvoon kaupungin tunnus.

TE-palveluiden uudistamista koskevan lain mukaan kuntien on sovittava työllisyysalueiden muodostamisesta sekä ilmoitettava siitä työ- ja elinkeinoministeriölle lokakuun 2023 loppuun mennessä.
Samalla kaupungin on tarkoitus ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle, että kaupunki ei aio ottaa käyttöön Uudenmaan TE-toimiston Porvoon toimipisteen nykyisiä toimitiloja Mannerheiminkadulla.
– TE-toimiston tilat eivät ole tarkoituksenmukaiset uuden työllisyysalueen toiminnalle. Selvitämme parhaillaan vaihtoehtoja työllisyysalueen toimintaa paremmin palveleville toimitiloille, kertoo apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.
TE-palveluiden uudistuksessa vastuu työllispalveluiden järjestämisestä siirretään paikallistasolle vuoden 2025 alussa. Porvoon kaupungilla on työvoimapalveluiden järjestämisestä säädetyn lain nojalla mahdollisuus järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti asukkailleen, koska työvoiman määrä alueella on yli 20 000 henkeä. Muut lähialueen kunnat ja kaupungit eivät lain nojalla voi itsenäisesti järjestää TE-palveluja, ja siksi Porvoon ja Loviisan kaupungit sekä Sipoon, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Lapinjärven kunnat ovat selvittäneet mahdollisuutta muodostaa yhteinen työllisyysalue.
Porvoon kaupunginhallitus lähetti 19. kesäkuuta työllisyysalueen perustamista koskevat sopimusasiakirjat muille kunnille hyväksyttäväksi. Valmistelun edetessä sopimusluonnosta ja palveluiden järjestämissuunnitelmaa on edelleen muokattu kuntien kommenttien pohjalta.
Sopimusluonnoksen mukaan itäisen Uudenmaan kaupungit ja kunnat muodostaisivat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen eli työllisyysalueen. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Porvoon kaupunki toimisi kuntalain mukaisena vastuukuntana.
Muiden kaupunkien ja kuntien valtuustoja on pyydetty ilmoittamaan sopimuksen mahdollisesta hyväksymisestä 20. lokakuuta mennessä. Sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja valtioneuvosto sen hyväksynyt.
Jos joku kunta tai kaupunki ei hyväksy sopimusta määräaikaan mennessä, sopimusta muokataan vastaamaan uutta tilannetta. Jos muiden kuntien päätösten perusteella ei synny lainsäädännön edellyttämää, maantieteellisesti yhtenäistä aluetta, tai muita kuntia ei ole tulossa mukaan alueelle, Porvoon kaupunki ilmoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle järjestävänsä TE-palvelut itsenäisesti oman kaupunkinsa alueella.