Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 19.3.2024

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi omien palvelualueidensa osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman vuosille 2024–2027 Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä omien palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024–2027 ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024–2027. Asian käsittely Käsiteltäessä kaupunkikehityksen lautakunnan talouden tuottavuus- tasapaino-ohjelmaa vuosille 2024–2027 Riitta Ahola teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Esitämme toimintatuottojen kaupunki-infran toimenpiteisiin: […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.2.2024

Lautakunta valitsi Vanhan sillan urakoitsijaksi Ralf Ajalin Oy:n Kaupunkikehityslautakunta päätti valita Ralf Ajalin Oy:n Porvoon vanhan sillan rakennusurakan toimittajaksi vuosiksi 2024–2025. Hankinnan arvo on 2 015 727 euroa. Porvoon kaupunki pyysi 4. joulukuuta 2023 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella tarjouksia Vanha Porvoon liimapuisen palkkisillan rakennusurakasta. Kyseinen silta sijaitsee Vanhassa Porvoossa ja se yhdistää Vanhan Helsingintien ja Sillanmäen […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 16.1.2024

Lautakunta käsitteli keskustan pysäköintiselvitystä ja päätti käyttää sen suosituksia tulevan suunnittelutyön tukena Kaupunkikehityslautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi Porvoon keskusta-alueelta tehdyn pysäköintiselvityksen ja päätti, että selvityksen suosituksia käytetään ohjeina alueen tulevassa suunnittelutyössä. Samoin lautakunta päätti, että katusuunnitelmaa jatketaan vaihtoehdon 1 (VE 1) pohjalta. Asian käsittely Käsittelyn aikana Hanna Virtanen teki seuraavan vastaehdotuksen; Ehdotamme torin kaavahankkeen / torihankkeen […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 11.12.2023

Vanhan Strömborskan ja Teletalon suunnitteluvaraukselle jatkoa vuoden 2024 loppuun Ventidue Oy on hakenut suunnitteluvaraukselleen jatkoa voidakseen jatkaa suunnittelutyötään. Lautakunta päätti esityksen mukaisesti, että Ventidue Oy:lle myönnetään jatkoa suunnitteluvaraukselle vuoden 2024 loppuun asti. Varausta on mahdollista jatkaa tästä vielä vuoden 2025 loppuun asti, mikäli suunnittelua hidastaneet ongelmat ovat ratkaistu ja kaavoitusprosessi on edennyt luonnosvaiheeseen. Vanha Strömborgska […]