Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 10.10.2023

Lautakunta antoi lausunnon Massax Oy:n murskaamoalueen lupiin liittyen Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttamasta Massax Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aines- ja ympäristölupiin liittyen. Lausunnossaan lautakunta otti kantaa erityisesti maankäyttöön, kaavoitukseen sekä mahdolliseen kaavoitukselle aiheutuvaan haittaan liittyviin asianhaaroihin. Kaupunkikehityslautakunnan näkemyksen mukaan Massax Oy:n täydennetty hakemus ei kaikilta osin ota riittävästi huomioon Korkeimman […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 19.9.2023

Vuoden 2024 talousarvioehdotusta esitettiin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Lautakunta päätti esittää kokouksessaan talousarvioehdotusta vuodelle 2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin. Asian käsittelyEsittelijän kokousasian käsittelyn alussa antama muutettu päätösehdotus: Poistetaan sivulta 5; Aloitetaan Epoon Kivitarhan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen. Poistetaan sivulta 13; ja Epoon Kivitarha. Käsittelyn aikana Mika Varpio teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 5.9.2023

Lautakunta käsitteli Porvoon ilmasto- ja ympäristöohjelman luonnosta Kaupunkikehityslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle lausunnon käsittelyssä annetulla lisäyksellä Porvoon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma luonnoksesta. Luonnos ohjelmasta on laadittu vuosille 2024–2027. Luonnos ohjelmasta valmistui keväällä ja siinä on esitetty toimenpiteet, joilla kaupunki tähtää ilmasto- ja ympäristötavoitteisiinsa tulevina vuosina. Asian käsittely Mika Varpio esitti muutosehdotusta, että ”Lisätään lausuntoon kappale ”Metsien […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 15.8.2023

Lautakunta palautti Maarin uimarannan uudelleen valmisteltavaksi Kaupunkikehityslautakunta ei kannattanut esittelijän päätösesitystä, jossa ei tuettu julkisen uimarannan palauttamista Maariin. Lautakunta palauttikin Maarin uimarannan uuteen viranomaisvalmisteluun. Lautakunta evästi viranomaisten jatkovalmistelua siten, että Maarin rannasta tehdään vähimmäisvaatimukset täyttävä uimapaikka mahdollisimman edullisesti ja nopeasti. Samoin lautakunta toivoi, että alueen ympäristö siistitään virkistyskäytön mahdollistamiseksi. Ehdotus uimarannasta Maariin oli noussut lautakunnan […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.6.2023

Asemakaavoitettavilla alueilla käytetään jatkossa Viherkerroin-työkalua Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan ottaa käyttöön Viherkerroin-työkalun Porvoon kaikilla asemakaavoitettavilla alueille. Porvoossa otetaan käyttöön Mika Varpion valtuustoaloitteessaan 22.6.2022 esittämä Viherkerroin-työkalu. Varpion aloitetta käsiteltiin viime syksyn sekä talven aikana ja käsittelyn jälkeen Porvoon kaupunkisuunnittelu tilasi taustaselvityksen Viherkerroin-työkalun käyttöönottamisesta Porvoossa. Viherkertoimen käyttöönoton taustalla on ajatus siitä, että kaupunkivihreä on tärkeää paitsi kaupunkimaisen ympäristön […]