Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 4.6.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Lidlin suunnitteluvaraukselle myönnettiin vuosi lisäaikaa

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan jatkaa Lidl Suomi Ky:lle myönnettyä suunnitteluvarausta. Nyt myönnetty varaus on voimassa yhden vuoden siitä hetkestä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Lidl Suomi Ky on hakenut Porvoon kaupungilta suunnitteluvarausta Maistraatinkadun, Maunu Eerikinpojankadun ja Pormestarinkadun väliselle alueelle.

Ensimmäisen kerran suunnitteluvarausta haettiin kohteelle kesäkuussa 2023 ja nyt käsittelyssä oli tämän varauksen jatkaminen. Suunnitteluvaraushakemuksen mukaan tarkoituksena on mahdollistaa alueelle toimivampi päivittäistavarakaupan yksikkö sekä tehostaa maankäyttöä rakentamalla kohteelle myös asumista. Suunnitellun liikerakennuksen kerrosalaksi on kaavailtu 2 500–3 000 kerrosneliömetriä, kun taas asumiselle on suunniteltu 9 000–15 000 kerrosneliömetriä.

Kaupunki- ja saaristoliikenteen liikennöitsijät valittiin talvikaudelle 2024–2025

Lautakunta päätti valita Porvoon kaupungin kaupunki- ja saaristoliikenteen liikennöitsijäksi osa-alueelle 1 Koiviston Auto Porvoo Oy:n sekä osa-alueelle 2 Oy Kaj Forsblom Ab:n.

Kaupunki pyysi 25.4.2024 julkaistulla hankintailmoituksellaan tarjouksia Porvoon kaupungin kaupunki- ja saaristoliikenteen hankinnasta talvikaudelle 2024–2025. Hankinta oli jaettu kahteen osa-alueeseen. Ensimmäinen osa-alue käsitti kaupunkiliikenteen linjat 1, 2, 3, 4, 5, 7 ja 14 sekä optiona linjan 8. Toinen osa-alue käsitti saaristoliikenteen linjat S1, S2, S3 ja S4.

Porvoon kaupungin hankintailmoitukseen jätettiin tarjouksia määräaikaan 27.5.2024 klo 13.00 mennessä jätettiin kaksi tarjousta. Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten valintaperusteena oli halvin kokonaishinta/osa-alue.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on osa-alueen 1 osalta 2 729 444,31 euroa – arvioidut lipputulot 900 000 euroa, yhteensä 1 829 444,31 euroa ja osa-alueen 2 osalta 571 612,16 euroa – arvioidut lipputulot 180 000 euroa, yhteensä 391 612,16 euroa. Hankinnan kokonaisarvo on 2 221 056,47 euroa arvioidut lipputulot vähennettynä. Hankinnan kokonaisarvoa laskettaessa on vähennetty kaupungin saamat, arvioidut lipputulot 1 080 000 euroa.

Kaupunkikehityslautakunta päätti ottaa osa-alueen 1 optiona olevan linjan 8 mukaan hankintaan. Sopimus ei synny kokouksessa tehdyllä päätöksellä, vaan hankinnasta solmitaan erillinen sopimus Liikennöitsijän kanssa. Sopimus astuu voimaan, kun se on molempien osapuolten osalta allekirjoitettu.

(Tiedotetta korjattu 5.6. klo 09.20)

Maantie 148:n uudelle liittymälle valittiin urakoitsija

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan valita halvimman kokonaishinnan tarjonneen E. M. Pekkinen Oy:n Porvoon kaupungin Maantie 148 Nesteentien ja Nybyn liittymän kokonaisurakan toteuttajaksi. Kyseisen hankinnan arvo on 2 196 657 euroa. Sopimus ei synny kokouksessa tehdyllä päätöksellä, vaan hankinnasta solmitaan erillinen sopimus urakoitsijan kanssa. Sopimus astuu voimaan, kun se on molempien osapuolten osalta allekirjoitettu.

Kaupunki pyysi 16.4.2024 julkaistulla hankintailmoituksellaan tarjouksia Mt 148 Nesteentien ja Nybyn liittymän kokonaisurakan hankinnasta. Tarjouspyynnön kohde sijaitsee Kulloon kaupunginosassa ja maantie 148 Nesteentie on nykyinen maantie, joka sijaitsee ELY-keskuksen hallinnoimalla tiealueella.

Liittymän rakennushanke pitää sisällään Nesteentien pohjoisen liittymän pohjatöiden ja tierakenteiden rakentamisen. Lisäksi hankkeeseen kuuluu kohteeseen liittyvän Nybyn liittymän alkuosan rakentamisen siltä osin kuin työ on vielä kesken. Urakan arvioitu toteutusaika on 1.7.2024-31.5.2025.

Liittymän urakkaan jätettiin tarjouksia määräaikaan 15.5.2024 klo 12.00 mennessä kuusi tarjousta. Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta ja halvimman tarjouksen teki E. M. Pekkinen Oy.

Muut asiat

Käsiteltäessä pykälää seitsemän ”suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös, Sikosaari” Hanna Virtanen teki seuraavan vastaehdotuksen: ”Ehdotan, että hyväksymme suunnittelutarveratkaisun sekä poikkeamispäätöksen. Tällä paikalla on kauan järjestetty k.o toimintaa ilman lupia. Nyt uudet omistajat ovat tarvittavat luvat ym hakeneet sekä nähneet huomattavasti vaivaa asian eteen, jonka alun alkaen paikkaa ostaessaan kuvittelivat olevan ok. Kukaan naapureista ei ole tähän päivään mennessä mitään vastaavaa halunneet järjestää, saatika lupia hakeneet. Meidän tehtävämme on mahdollistaa matkailua ja yrittämisen kehittämisen edellytyksiä. Katsomme, että voimme hyväksyä rakennusluvan ja hyväksymme poikkeamiset liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2024-5019 mukaisesti.”

Ehdotusta kannattivat Pehr Sveholm ja Timo Ågren (suullisesti).

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja vastaehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Hanna Virtasen tekemä vastaehdotus EI.

Pohjaesityksen puolesta äänesti viisi (5); Antman Sofia, Mellin-Kranck Gia, Pynnönen Andersson Kristel, Laurila Mika, ja Ahola Riitta.

Hanna Virtasen vastaehdotuksen puolesta äänesti neljä (4); Virtanen Hanna, Malin Pekka, Sveholm Pehr ja Timo Ågren (suullisesti).

Puheenjohtaja totesi, että JAA äänet voittivat ja pohjaehdotus voitti äänin viisi (5) – neljä (4). Käsittely päätettiin. Äänestyksessä annettiin yksi suullinen ääni.

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.