Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 21.3.2023

Vanhalle Teboilin tontille suunnitellaan uutta asuinrakentamista ja huoltoasemarakennus säilytetään Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi 21.3.2023 pidetyssä kokouksessaan Kaivokatu 34–36 (AK 552) asemakaavamuutosehdotuksen nähtäville asettamisen. Kaava mahdollistaa kaava-alueelle uudisrakentamista kahden uuden asuintalon verran. Mannerheiminkadun ja Kaivokadun risteyksessä sijaitsevan Mannerheiminkadun Teboilin tontille valmistellaan asemakaavamuutosta, joka mahdollistaisi uudisrakentamista vanhan huoltamorakennuksen läheisyyteen. Rakennus on valmistunut noin vuonna 1939 ja se on tarkoitus […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 28.2.2023

Uudet yksityisteiden avustusperiaatteet vuodelle 2023 hyväksyttiin Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päivitetyt avustusperiaatteet yksityisteille. Uudet avustusperiaatteet astuvat voimaan 1.3.2023. Kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunkikehityslautakunta päättää yksityisteiden tienpitoon myönnettävien avustusten ehdoista. Kaupunki avustaa yksityisteiden tienpitoa ja rakentamista lautakunnan päättämien avustusperiaatteiden muodostaman ohjeiston mukaisesti. Avustuksia harkittaessa otetaan huomioon tien liikenteellinen merkitys, sijainti sekä luonne. Vuonna 2023 avustusperiaatteet ovat tarkentuneet seuraavilta osin […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 7.2.2023

Kaavamuutos Suomenkylässä sijaitsevalle Sammalsuontielle hyväksyttiin Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi Suomenkylässä sijaitsevan Sammalsuontien asemakaavamuutoksen. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Sammalsuontien katualueen leventäminen 14,5 metrin levyiseksi sekä tonttijaon muutos. Tonttijaon muutos koskee neljää tonttia, ja sillä on selkeytetty yksityiselle tontille ajoa. Kaavamuutos tukee pohjaveden muodostumista, sillä huleveden imeytykseen on annettu ohjeita rakennustapaohjeessa ja imeytystä varten on varattu tilaa sekä katu-, että […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 17.1.2023

Lautakunta hyväksyi osaltaan Kevätlaaksonniityn energiatehokkaan asemakaavan Kevätlaaksonniityn asemakaava on jatkoa Skaftkärrin ekologisen ja energiatehokkaan kaupunginosan rakentamiselle. Kaava luo edellytykset monipuoliselle rakenteelle, sillä kaava-alueelle on mahdollista rakentaa rivi-, pari- ja erillispientaloja. Lisäksi kaava-alueella sijaitsee kaksi kerrostalotonttia, jotka mahdollistavat neljän kerrostalon rakentamisen kohteelle. Omakotitontteja on kohteelle suunniteltu noin 40 kappaletta ja näistä 15 on kooltaan pieniä minitaloja. […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.12.2022

Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailu on ratkennut Elo-syyskuussa 2022 järjestettiin kilpailu, jossa haettiin palveluntuottajia Länsirannan vierasvenesataman alueelle. Tarjousaikana jätettiin kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Wilenius Båtvarv ry sekä Telakka Porvoo Borgå. Telakka Porvoo Borgån tarjous koski koko aluetta ja Wilenius båtvarv ry:n tarjous telakkarakennuksia sekä telakkatonttia. Asian käsittelyMika Varpio esitti Jarmo Grönmanin kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. […]