Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 16.1.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Lautakunta käsitteli keskustan pysäköintiselvitystä ja päätti käyttää sen suosituksia tulevan suunnittelutyön tukena

Kaupunkikehityslautakunta merkitsi kokouksessaan tiedoksi Porvoon keskusta-alueelta tehdyn pysäköintiselvityksen ja päätti, että selvityksen suosituksia käytetään ohjeina alueen tulevassa suunnittelutyössä. Samoin lautakunta päätti, että katusuunnitelmaa jatketaan vaihtoehdon 1 (VE 1) pohjalta.

Asian käsittely

Käsittelyn aikana Hanna Virtanen teki seuraavan vastaehdotuksen; Ehdotamme torin kaavahankkeen / torihankkeen lykkäämistä. Porvoon kaupungilla on alkaneet sopeutustoimet huonojen talousnäkymien vuoksi. Lykkääminen koskisi niin suunnittelua kuin rakentamista. Lykkääminen kestoltaan vähintään 2 vuotta, jonka jälkeen suunnittelun jatkaminen uudelleen harkintaan. Torisuunnitelmaa koskevat selvitykset eivät ole riittävän laajoja ja informatiivisia.

Ehdotusta kannattivat Ilpo Bergström ja Pekka Malin.

Puheenjohtaja totesi, että tuli äänestää pohjaehdotuksen ja vastaehdotuksen välillä, koska oli annettu pohjaehdotuksesta poikkeava ehdotus. Puheenjohtaja ehdotti, että äänestetään seuraavasti: pohjaehdotus JAA, Hanna Virtasen tekemä vastaehdotus EI.

Pohjaesityksen puolesta äänesti kuusi (6); Mika Laurila, Pehr Sveholm, Sofia Antman, Gia Mellin-Kranck, Mika Varpio ja Riitta Ahola.

Hanna Virtasen vastaehdotuksen puolesta äänesti neljä (4); Hanna Virtanen, Pekka Malin, Seppo Ijäs ja Ilpo Bergström.

Puheenjohtaja totesi, että JAA äänet voittivat ja pohjaehdotus voitti äänin kuusi (6) – neljä (4).

Pysäköintiselvityksestä tiedotettiin laajemmin marraskuun lopulla.

Torin ja lähikatujen suunnittelun tekijäksi valittiin A-Insinöörit

Lautakunta päätti tilata torin ja lähikatujen suunnittelun A-insinöörit Civil Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.

Torin ja sen lähistön suunnitelmista tiedotettiin laajemmin jo aiemmin tammikuussa.

Boule Barin rantaravintolahankkeeseen liittyvä valitus kaatui hallinto-oikeudessa

Helsingin hallinto-oikeus päätti 12.12.2023 hylätä valituksen, joka liittyi Boule Barin ravintolarakennukselle myönnettyyn poikkeamiseen.

Kaupunkikehityslautakunta myönsi joulukuussa 2022 Suomen Autopalvelu Yhtiöt Oy:lle poikkeamisen yksikerroksisen 220 neliömetrin suuruisen ravintolarakennuksen rakentamiseksi Länsirannalle Aleksinpuistoon. Päätöksessä myönnettiin lupa poiketa asemakaavasta muun muassa lattian korkeusaseman ja rakennusalan rajasta räystään sijainnin osalta. Lisäksi päätöksellä myönnettiin lupa poiketa kaavamääräyksellä sitovasti noudatettaviksi määrätyistä rakennustapamääräyksistä. Näitä poikkeamisia määräyksistä myönnettiin muun muassa rakennuksen käyttötarkoituksesta toiminnan kausiluontoisuuden osalta, katon muodon, julkisivumateriaalin läpikuultavuuden sekä kevyelle liikenteelle varatun rannan puoleisen alueen leveyden osalta.

Tästä kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä jätettiin valitus, jonka mukaan haettua poikkeamista ei olisi tullut hakijalle myöntää. Valituksen jätti Asunto Oy Porvoon Aleksanterinranta. He vetosivat valituksessaan useisiin seikkoihin, joista tässä käsitellään muutamia. Valituksen jättänyt taho näki poikkeamisen olevan ongelmallista muun muassa lattiakoron muutoksen, räystäiden leveyden, ravintolatoiminnan ympärivuotisuuden, kattoterassin, ulkoverhoilun materiaalin sekä rakennuksen koon suhteen. Lisäksi Asunto Oy Porvoon Aleksanterinranta näki valituksessaan ongelmallisena sen, että boule-kentät sijaitsevat puistoalueen puolella eivätkä ravintolan tontilla. Samoin valittaja koki ongelmallisena, että ravintolan pysäköinnille ja huoltoliikenteelle ei ole sopivia reittejä ja tiloja.

Helsingin hallinto-oikeus näki kuitenkin, että oikeudelliset edellytykset haettujen poikkeamisten myöntämiselle ovat olleet olemassa.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.