Siirry sisältöön

Joulukuun kokouksessaan kaupunkikehityslautakunta käsittelee useita kaavahankkeita

Joulukuun 11. päivä kaupunkikehityslautakunta kokoontuu viimeisen kerran vuonna 2023 ja asialistalla on monia merkittäviä hankkeita sekä kokonaisuuksia.

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavan ehdotus tulossa nähtäville

Kokonniemen liikuntakeskuksen kesällä 2023 nähtävillä olleesta asemakaavamuutosluonnoksesta jätettiin kaupungille kuusi mielipidettä urheiluseuroilta sekä viisi mielipidettä yksityishenkilöiltä. Mielipiteiden huomiot olivat osittain hyvinkin yksityiskohtaisia, mutta ne on pääasiassa pystytty huomioimaan asemakaavaehdotuksen valmistelussa. Samoin viranomaisten kommenteissa ja lausunnoissa oli lähinnä teknisiä huomioita. Vanhus- ja vammaisneuvoston toiveet esteettömyydestä on otettu huomioon Kokonniemen liikuntakeskuksen rakennustavan ohjauksessa.

Kaupunkikehityslautakunnan päätösehdotus Kokonniemen liikuntakeskuksen kaava-asiassa on asettaa asemakaavamuutosehdotus julkisesti nähtäville.

Kaupunkikehityslautakunnan käyttösuunnitelma ja investointiohjelma vuodelle 2024 käsittelyssä

Kaupunkikehityslautakunnan talouden käyttösuunnitelma ja investointiohjelma vuodelle 2024 painottuvat strategian ja lautakunnan sitovien tavoitteiden mukaisesti.

– Kaupungin kasvua tuetaan turvaamalla tonttituotannon edellytyksiä ja tarjoamalla tontteja kerros- ja rivitaloyhtiöille sekä turvaamalla kohtuuhintaista asumista luovuttamalla tontteja ARA-tuotantoon.

Tärkeitä nostoja ovat myös Kokonniemen asemakaavan valmistuminen, Gammelbackan asemakaavaehdotuksen sekä Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaluonnoksen valmistelu ja edistäminen, kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren sanoo.

– Yksi tärkeä mittari, joka ohjaa lautakunnan määrärahojen käyttöä on kasvihuonekaasupäästöjen pienentäminen asukasta kohden ja tähän liittyen tavoitteeksi on asetettu Porvoon joukkoliikenteen ja sujuvien pääkaupunkiseudun suunnan joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen. Näihin pyritään siten, että varmistetaan joukkoliikenteen palvelutasopäätöksen syntyminen vuoden 2024 aikana.

Kaupunki-infran investointiohjelmassa pääpaino vuodelle 2024 on katujen perusparannuksessa (3 miljoonaa euroa) ja katujen uudisrakentamisessa (2 miljoonaa euroa). Merkittäviä hankkeita ovat muun muassa Porvoon Vanhan sillan korjaus (2 miljoonaa euroa), työpaikka-alueiden infran rakentaminen (1,8 miljoonaa euroa) ja puistojen rakentaminen (650 000 euroa, josta 300 000 euroa Länsirannan esteettömään leikkipuistoon).

Merkittäviä hankkeita kaavoituksessa vuonna 2024 ovat muun muassa Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan uudistaminen, Porvoon Puistokadun asemakaavaohjelman jatkaminen, Gammelbackan keskustan kehittämishanke, Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavamuutoksen edistäminen sekä Sköldvikin osayleiskaavan uudistaminen.

Vanhalle Veckjärventielle ja Tuulikumpuun uutta asuinrakentamista mahdollistavia kaavoja

Vanhan Veckjärventien asemakaava on edennyt ehdotusvaiheeseen ja kaupunkikehityslautakunnan päätösehdotus joulukuun kokouksessa on asettaa asemakaavaehdotus sekä asemakaavanmuutosehdotus nähtäville.

Vanhan Veckjärventien asemakaavan sekä kaavamuutoksen tavoitteena on suunnittelualueen nykyisen harvan asutuksen tiivistäminen. Kohteesta pyritään luomaan vähäpäästöinen, energia- ja ekotehokas metsäpuutarhamainen pientaloalue. Vanhan Veckjärventielle voisi sijoittua tulevaisuudessa noin 250–320 asukasta.

Eestinmäessä, Helsingintien vieressä sijaitseva Tuulikummun asemakaava on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kyseinen kaava luo edellytykset viihtyisän, puutarhamaisen, vähäpäästöisen, energia- ja ekotehokkaan pientaloalueen ja vanhusten palvelutalon sijoittumiselle suunnittelualueelle.