Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.2.2024

Porvoon kaupungin tunnus.

Lautakunta valitsi Vanhan sillan urakoitsijaksi Ralf Ajalin Oy:n

Kaupunkikehityslautakunta päätti valita Ralf Ajalin Oy:n Porvoon vanhan sillan rakennusurakan toimittajaksi vuosiksi 2024–2025. Hankinnan arvo on 2 015 727 euroa.

Porvoon kaupunki pyysi 4. joulukuuta 2023 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella tarjouksia Vanha Porvoon liimapuisen palkkisillan rakennusurakasta. Kyseinen silta sijaitsee Vanhassa Porvoossa ja se yhdistää Vanhan Helsingintien ja Sillanmäen toisiinsa.

Määräaikaan 19.1.2024 klo 12.00 mennessä rakennusurakasta jätettiin kuusi tarjousta, jotka kaikki täyttivät annetut soveltuvuusvaatimukset. Tässä kilpailutuksessa tarjouspyynnön mukainen valintaperuste oli pisteytys, jossa hinnan vaikutus oli 80 % ja laadullisten tekijöiden 20 %. Näillä kriteereillä mitattuna kokonaispisteissä paras tarjous oli Ralf Ajalin Oy:n (87,0 pistettä), toiseksi parhaaksi nousi MPV Infrarakenne Oy (75,2 pistettä) ja kolmanneksi vertailussa sijoittui Kreate Oy (69,2 pistettä).

Lautakunta lausui palveluverkon periaatteista

Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan antaa palveluverkon periaatteista seuraavan lausunnon:

”Lasten ja nuorten sekä vanhempien näkökulmasta hyvä asuinympäristö on moniulotteinen kokonaisuus, joka koostuu useista toisiinsa liittyvistä ominaisuuksista. Koulut ja päiväkodit sekä hyvät kulkuyhteydet mukaan lukien joukkoliikenne liittyvät olennaisesti hyvän asuinympäristön kokemukseen. Yhteistyö kasvun ja oppimisen toimialan, kaupunkikehityksen, toimitilapalvelujen, kehitysyksikön ja rahoitusjohdon kesken korostuu palveluverkon suunnittelussa.

Palveluverkon periaatteet on selkeästi määritelty ja ne muodostavat hyvän pohjan, joiden avulla edetään kasvun ja oppimisen palveluiden palveluverkkoselvityksen ja suunnitelman laatimiseen. Koko prosessi on jaettu johdonmukaisesti eteneviin vaiheisiin, joka auttanee tulevan palveluverkon määrittelyssä ja tarvittavista toimenpiteistä.”

Yllä oleva lausunto koskee Porvoon kaupungin palveluverkkoselvitystyötä, joka on käynnistynyt. Kyseisessä selvityksessä perehdytään varhaiskasvatuksen-, perusopetuksen- ja lukiokoulutuksenpalveluihin. Tarkemmin palveluverkkoselvitystyötä on esitelty kaupungin tiedotteessa, johon pääset alla olevasta linkistä.

Muut asiat

Esittelijä poisti Sondbyn poikkeamispäätöksen esityslistalta.

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.