Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin palveluverkon tarkastelu käynnistyy, laadukkaat palvelut selvityksen kärjessä

Porvoon kaupunki on käynnistänyt palveluverkkoselvityksen laatimisen varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden osalta. Kyse on moniulotteisesta prosessista, joka vaatii laajaa käsittelyä tulevan vuoden aikana. Selvityksen ensimmäisessä vaiheessa laaditut periaatteet käsitellään kaupunginhallituksessa 6. helmikuuta 2024.

Koululainen viittaa luokassa.

Selvityksen tavoitteena on arvioida ja tunnistaa tarpeiden ja tarjonnan muutokset aiempaa varhemmin ja reagoida niihin ennakoivasti. Väestöennusteiden mukaan lasten määrä Porvoossa laskee tulevien vuosien aikana, joka vaikuttaa valtionosuuksiin ja kaupungin talouteen.

– Kaupunki myös kasvaa ja supistuu epätasaisesti. On tarkasteltava missä ja miten millaisia palveluita voidaan tulevaisuudessa tarjota. Palveluverkkoa on uudistettava, jotta pystymme jatkossakin tuottamaan laadukkaita palveluita. Tämä on monialainen kokonaisuus, jossa edetään pala kerrallaan, toteaa sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

Kaupungin toimialat ovat yhteistyössä valmistelleet viisi periaatetta ohjaamaan palveluverkkosuunnittelua ja -päätöksentekoa:

  1. Kasvu ja oppiminen ovat toiminnan keskiössä.
  2. Palveluverkko tukee ehyen ja yhtenäisen kasvun- ja opinpolun muodostumista.
  3. Palveluverkko muodostuu toimivista ja taloudellisista yksiköistä.
  4. Palveluverkon suunnittelu perustuu tietoon.
  5. Suomen- ja ruotsinkielisten/kieliryhmien palvelujen suunnittelussa yhtenevät perusteet.

Kaupunginhallitus käsittelee periaatteita helmikuun alussa, ja pyytää tarvittavat lausunnot lautakunnilta, jonka jälkeen kaupunginhallitus hyväksyy periaatteet. Varsinainen selvitys ja siihen liittyä tiedonkeruu, sekä niiden pohjalta tehty palveluverkkosuunnitelma laaditaan vuoden 2024 aikana.

Selvitystyöhön osallistuu laajasti tahoja koko kaupungilta: kasvu ja oppiminen, kaupunkikehitys ja toimitilapalvelut. Myös kehitysyksikön ja rahoitusyksikön rooli on merkittävä.

– Kaavoituksella ja kaupunkisuunnittelussa on otettava huomioon palvelutarpeet, palvelutarjonnan riittävyys sekä sopiva tonttitarjonta. Tarkoituksena on myös tämän vuoden aikana päättää joukkoliikenteen palvelutasosta, joka kytkeytyy esimerkiksi koulumatkoihin, kommentoi yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio.

– Tavoitteena on myös synkronoida palveluverkkosuunnitelma kaupungin talouden ja tuottavuuden tasapainotusohjelmaan sekä talousarvioon 2025, jatkaa rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

Varsinaiset toimeenpanopäätökset palveluverkosta on tarkoitus tehdä vuoden 2025 aikana.