Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki käynnistää palveluverkkoselvityksen

Porvoon kaupunki käynnistää palveluverkkoselvityksen laatimisen varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden osalta. Palveluverkon ja sen suunnittelun lähtökohtia ja aikataulu esiteltiin kaupunkivaltuuston iltakoulussa 13.12.2023.

Opettaja ja oppilaita koulun käytävällä.

Palveluverkon selvitykseen ja suunnitteluun laaditaan ensin periaatteet. Kaupunginhallitus käsittelee periaatteita tammikuussa, ja pyytää tarvittavat lausunnot lautakunnilta, jonka jälkeen kaupunginhallitus hyväksyy palveluverkon periaatteet. Palveluverkkosuunnitelma laaditaan vuoden 2024 aikana ja toimeenpanopäätöksiä on tarkoitus tehdä vuonna 2025.

Palveluverkkoselvityksen tavoitteena on arvioida ja tunnistaa varhaiskasvatus-, perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden tarpeiden ja tarjonnan muutokset aiempaa varhemmin ja reagoida niihin ennakoivasti. Väestöennusteiden mukaan lasten määrä Porvoossa laskee tulevien vuosien aikana usealla sadalla alhaisen syntyvyyden takia. Tämä tarkoittaa, että myös kasvun ja oppimisen valtionosuudet laskevat merkittävästi.

– Tämä haastava tilanne edellyttää meiltä palveluverkon uudistamista, jotta pystymme jatkossa tuottamaan entistä parempia palveluita. Palveluverkko on tärkeä myös siksi, että Kasvun ja oppimisen toimiala on kaupungin suurin ja vastaa yli puolesta kaupungin talousarviossa. Jotta asiassa voidaan onnistua, tarvitaan taitavaa strategista päätöksentekokykyä, sitoutumista ja jatkuvaa luottamuksen rakentamista, toteaa sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

Kaupungin toimialat ovat yhteistyössä tehneet ennakointilaskelmia lapsimääristä sekä näihin pohjautuen valmistellut periaatteita ohjaamaan palveluverkkosuunnittelua ja -päätöksentekoa.

Palveluverkkoselvityksen vaiheet:

  1. Palveluverkon periaatteet esitellään ja tuodaan päätöksentekoon kaupunginhallitukseen tammikuussa 2024. Kaupunginhallitus pyytää tarvittavat lausunnot lautakunnilta.
  2. Palveluverkkoselvitys laaditaan vuoden 2024 aikana ja palveluverkkosuunnitelma hyväksytään vuoden 2024 loppuun mennessä.
  3. Toimeenpanopäätöksiä tehdään vuonna 2025.