Siirry sisältöön

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 23.5.2023

Saaristoavustuksen periaatteet hyväksyttiin Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi kokouksessaan kunnallisen saaristoavustuksen avustusperiaatteet, jotka astuvat voimaan 1.6.2023. Porvoon kaupungin kaupunkikehityksen toimiala tukee saaristoalueidensa kehitystä ja yhteisöllisyyttä myöntämällä kunnallisia saaristoavustuksia. Tätä avustusta on mahdollista hakea saariston pysyvän infrastruktuurin parantamiseen sekä muihin hankkeisiin, jotka edistävät saaristossa asumista, sen saavutettavuutta ja kilpailukykyä. Avustusta voivat hakea yksityishenkilöt, rekisteröidyt yhdistykset sekä erilaiset työryhmät. Porvoon […]

Kaavatyöllä mahdollistetaan vihreän siirtymän sekä kiertotalouden toimintoja Kilpilahden ja Kulloon alueella

Kaavahankkeen edistymisestä kerrotaan kaupunkikehityslautakunnassa 23.5.2023. Tavoitteena on täydentää ja tarkentaa kaavaluonnoksen sisältöä vielä kevään 2023 aikana siten, että kaavaluonnos tulisi nähtäville kesäkuussa. Asukkaille ja muille hankkeesta kiinnostuneille järjestetään informaatiotilaisuus 7.6. klo 18.00–20.00 Kulloon sivistyskeskuksessa. Tilaisuudesta kerrotaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa. Asemakaavatyö käynnistyi keväällä 2022 Neste Oyj:n ja Borealis Polymers Oy:n hakemuksesta. Suunnittelualue on työn kuluessa tarkentunut […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 2.5.2023

Lautakunta käsitteli uusia tonttien luovutusehtoja ja -hintoja Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 2.5.2023 pidetyssä kokouksessaan, että tonttien luovutushinnat ja yleiset tontinluovutusehdot hyväksytään noudatettaviksi ajalla 1.9.2023-31.8.2024. Porvoo kaupunginvaltuusto päättää aina vuosittain asemakaavoitetun alueella sijaitsevien tonttien luovutusehdot sekä hinnat. Nykyiset hinnat ja ehdot ovat voimassa elokuun 2023 loppuun. Myllykylään mahdollistetaan asuntoja hotellihuoneiden tilalle Kaupunkikehityslautakunta totesi, […]

Selvitykset: Itärata lyhentää matka-aikaa itäisen Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä ja mahdollistaa lähijunaliikenteen Porvooseen

Itärata lyhentää matka-aikaa itäisen Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä ja mahdollistaa lähijunaliikenteen Porvooseen. Matka-aika Porvoosta Helsingin keskustaan lyhenee noin puoleen tuntiin. Matkustajien siirtyessä juniin myös tieliikenteen onnettomuudet ja päästöt vähenevät, ilmenee kahdesta juuri valmistuneesta raideliikenneselvityksestä.   

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 11.4.2023

Oikaisuvaatimus liittyen Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailuun hylättiin lautakunnan käsittelyssä Kaupunkikehityslautakunta hylkäsi äänestyksen jälkeen Wilenius Båtvarv ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen lautakunnan päätöksestä 13.12.2022. Mika Varpio esitti Jarmo Grönmanin kannattamana, että lautakunta hyväksyy Wilenius Båtvarv ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen, joten asiasta äänestettiin. Kaupunkikehityslautakunta päätti esittelijän ehdotuksen mukaisesti äänin 8 (Riitta Ahola, Ilpo Bergström, Seppo Ijäs, Mika Laurila, Gia Mellin-Kranck, Kristel […]