Siirry sisältöön

Porvoon kaavoituskatsaus 2024 on julkaistu

Porvoon kaupunki on julkaissut vuoden 2024 Kaavoituskatsauksen. Alkuvuoden aikana työstetty katsaus oli kaupunkikehityslautakunnan käsittelyssä 9.4.2024, jossa se hyväksyttiin ja lähettiin edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle sekä kaupunginvaltuustolle.

Edelfeltinranta

Kaavoituskatsaus julkaistaan vuosittain ja siihen on koottu tiedot kaikista vireille tulevista sekä käynnissä olevista Porvoon kaupunkia koskevista kaavahankkeista. Hankkeista on päätetty toimintasuunnitelmassa, ja kaavoituskatsaus esittelee niitä tarkemmin karttasovelluksen kautta. Vuonna 2024 Porvoossa tärkeitä suunnittelukohteita ovat muun muassa vuoteen 2050 näkymiä luova keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava, Kokonniemen liikuntakeskus, Gammelbackan keskusta ja Peipon koulu, Porvoon puistokatu, Edelfeltinranta sekä Meritulli.

– Vuoden 2024 aikana käynnistyviä uusia hankkeita ovat muun muassa Omenatarha II ja Puistokatu II. Nämä molemmat mahdollistavat uutta asuinrakentamista Porvooseen. Omenatarha II on pientaloalue ja Puistokatu II tuo mahdollisuuksia kerrostalorakentamiseen. Lisäksi Porvoon kaupunkisuunnittelu varautuu Tolkkisten vetylaitoksen mahdollisen asemakaavan muutoksen käynnistymiseen. Kaiken kaikkiaan uudessa Kaavoituskatsauksessa on listattuna 69 hanketta, kertoo Porvoon kaupunkisuunnittelupäällikkö Jarkko Lyytinen.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava etenee

Viime vuosina työn alla ollut uusi keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava on tarkoitus saada luonnosvaiheeseen vuoden 2024 aikana. Osayleiskaavalla tarkoitetaan yleispiirteistä maankäytön suunnitelmaa, jolla määritellään kaupungin kehityksen suuret linjaukset sekä eri alueiden käyttö. Uusi keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava määrittää esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sekä virkistysalueiden sijainnin.

– Uusi keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava on Porvoon kaupunkimaisten osien tulevaisuuden kehityksen kannalta erittäin merkittävä kaava. Tavoitevuosi osayleiskaavalla on vuodessa 2050, joten tällä kaavalla ohjataan muun muassa rakentuvien asuinalueiden sekä kaupallisten palveluiden sijoittumista kuin myös mahdollisen Itäradan aseman sijaintivaihtoehtoja pitkälle tulevaisuuteen. Lyhyesti sanottuna keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavalla luodaan mahdollisuuksia sekä puitteita Porvoon keskustan ja sen lähialueen kasvulle tuleviksi vuosikymmeniksi, kuvailee yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio.

Yritystoiminnalle myös kasvun mahdollisuuksia

Uusi Kaavoituskatsaus 2024 luo hankalasta globaalista taloustilanteesta huolimatta myös yritystoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Erityisesti Kilpilahden alueella on meneillään lukuisia hankkeita, joilla pyritään mahdollistamaan ja tukemaan yritysten siirtymää kohti hiilineutraaliutta sekä kiertotaloutta. Porvoon kaupunkisuunnittelussa varaudutaan myös Tolkkisiin mahdollisesti sijoittuvan vetylaitoksen asemakaavamuutokseen. Toteutuessaan kyseessä olisi erittäin merkittävä investointi Porvooseen, ja koko Itä-Uudellemaalle, ja kaupunkisuunnittelu haluaakin varata riittävät resurssit tähän kaavatyöhön.

Porvoon kaupungin karttapalvelu tarjoaa Kaavoituskatsauksen sähköisessä muodossa

Tuoreeseen, vuoden 2024, Kaavoituskatsaukseen voi tutustua Porvoon kaupungin karttapalvelussa osoitteessa kartta.porvoo.fi. Kaupungin karttasovelluksessa on mahdollista perehtyä kaavoituskatsauksessa mukana olevien hankkeiden karttarajauksiin sekä kohteiden tarkempiin kuvailuteksteihin.