Siirry sisältöön

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelu etenee

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 6. toukokuuta Kokonniemen liikuntakeskuksen toteutussuunnitelmaa. Päätösesityksen mukaan kaupunginvaltuustolle esitetään, että liikuntakeskus toteutetaan C2-vaihtoehdon mukaisesti. Lisäksi esitetään, että hankkeen suunnittelusta vastanneen yhtiön, Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n, kanssa tehdään investointivaihetta koskeva toimeksiantosopimus.

– Yhtiö on hoitanut suunnittelutyötä asiantuntevasti, ja sillä on hyvät edellytykset jatkaa hankkeen suunnittelua tulevassa rakennussuunnitteluvaiheessa ja toimia kaupungin lukuun rakennuttajana rakennusvaiheessa. Yhtiön tehtävät ja rooli liikuntakeskuksen käyttöönottovaiheessa on tarkoitus päättää myöhemmin investointivaiheen aikana, vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz kuvaa.

Alueen asemakaavamuutosehdotus on samaan aikaan etenemässä kaupunkikehityslautakunnan käsittelyyn. Lautakunta käsittelee kaavaehdotusta kokouksessaan 7. toukokuuta. Kaupunginvaltuuston on tarkoitus päättää sekä liikuntakeskuksen toteutuslaajuudesta että kaavasta toukokuussa.

Lautakuntien lausunnot: vaihtoehto C2 vastaa parhaiten valtuuston asettamia tavoitteita

Liikuntakeskuksen suunnittelutyöstä vastaavaa hankeyhtiötä pyydettiin vuoden alkupuolella valmistelemaan laajuudeltaan suppeampia toteutusvaihtoehtoja Kokonniemen liikuntakeskukselle, koska hankkeen kustannukset olivat nousseet suunnittelutyön tarkentuessa. Samaan aikaan kaupungin talousnäkymät olivat heikentyneet, ja kaupunki käynnisti talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman valmistelun.

Lautakunnat ovat nyt antaneet lausuntonsa liikuntakeskuksen vaihtoehtoisista suunnitelmista. Lausuntojen perusteella vaihtoehto C2 vastaa parhaiten kaupunginvaltuuston liikuntakeskukselle asettamia tavoitteita.

Vaihtoehto C2 sisältää uuden, Mestis-kriteerit täyttävän jäähallikokonaisuuden sekä monenlaiseen käyttöön muunneltavissa olevan monitoimiareenan. Myös matalan kynnyksen liikunnan tilatarpeet on huomioitu. Vaihtoehto tarjoaa erinomaiset harjoitteluolosuhteet jääurheilulle, yleisurheilulle, salibandylle, ryhmäliikunnalle, voimistelulle, käsipallolle, koripallolle ja lentopallolle.

– Kaupunkilaisten liikuntatilat ja -mahdollisuudet paranisivat huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna kaikissa vaihtoehdoissa. Vaihtoehto C2 vastaa kuitenkin parhaiten useiden eri harrastaja- ja käyttäjäryhmän tarpeisiin. Se mahdollistaa erilaisten, Porvoon alueen vetovoimaa kasvattavien tapahtumien järjestämisen ja huomioi myös kilpaurheilun tavoitteita, vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz tiivistää.

– Ratkaisu vastaa myös tulevaisuuden tarpeisiin, kuten väestön ikääntymisen ja muuttuvien ilmasto-olosuhteiden haasteisiin. Sisäliikunnan tilatarpeet ja käyttäjäryhmät muuttuvat tulevina vuosikymmeninä moninaisemmiksi ja pirstaloituneemmiksi, von Schoultz jatkaa.

Hankkeen kustannusarvio on noin 53 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunki vastaa myös alueen infran rakentamisen kustannuksista.

Asemakaavan muutosehdotus valmistui

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavan muutosehdotuksen luonnos oli nähtävillä kesällä 2023, ja asemakaavaehdotus oli nähtävillä alkuvuodesta 2024. Ehdotuksesta jätettiin kuusi muistutusta, joiden perusteella kaavaehdotukseen on tehty pieniä tarkennuksia.

Asemakaavaehdotus mahdollistaa suunnitelmien mukaisen liikuntakeskuksen rakentamisen Kokoniemeen. Kaavassa on ratkaistu ensisijaisesti uuden kokoojakadun paikka liikuntakeskuksesta Tolkkistentielle, rakentamisen suurin mahdollinen kokonaismäärä sekä urheiluhallien sijoittelu. Monet liikuntakeskuksen ulkotoiminnot ovat toteutettavissa ilman asemakaavan muuttamistakin.

Lisätietoa