Siirry sisältöön

Mannerheiminkadun kevyenliikenteen sillan selvitys valmistunut

Selvitys Mannerheiminkadun erillisestä jalankulun ja pyöräilyn sillasta on valmistunut. Asiaa esitellään Kaupunkikehityslautakunnalle ajankohtaisena asiana tiistaina 19. maaliskuuta.

– Vielä ei ole päätösten aika. Tuore selvitys halutaan kuitenkin tuoda lautakunnalle tiedoksi tässä vaiheessa, kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren korostaa.

– Nykyinen pyöräreitti ei ole hyvä, koska kapealla ajoradalla kulkee autojen lisäksi esimerkiksi linja-autoja ja pelastusajoneuvoja, eikä erillistä pyörätietä tai -kaistaa ole, Mollgren huomauttaa.
Henkilöautoliikenne sillalla on merkittävää, yli 16 000 autoa vuorokaudessa. Silta on myös linja-autojen pääkulkureitti sekä pelastusajoneuvojen kulkureitti Kuninkaanportista keskustaan.

Läntisen Mannerheiminväylän alueen kehittymisen mahdollistavan Puistokatu I asemakaavan yhteydessä jätettiin avoimeksi ratkaisut Mannerheiminkadun sillan osalta. Kadun yleissuunnitelmassa sillalle oli kaksi vaihtoehtoa: nykyinen 2+1 autokaistaa tai erilliset pyöräkaistat. Asemakaavan myötä on myös mahdollista rakentaa erillinen jalankulun ja pyöräilyn silta.
– Suunnittelun edetessä nousi vahvemmin esiin ajatus erillisestä jalankulun ja pyöräilyn sillasta, ja tästä teetettiin oma selvitys, Mollgren kertoo.

Selvitys suosittaa ratkaisuksi matalaa nostosiltaa

Siltaselvityksessä tavoitteena oli tutkia, minkälaisia mahdollisuuksia on rakentaa erillinen jalankulun ja pyöräilyn silta, joka tarjoaisi sujuvan pyöräilyreitin Porvoon puistokadulta joen yli keskustan puolelle.

Lisäksi tavoitteena oli luoda esteetön yhteys Porvoonjoen itä- ja länsirannan välille. Työssä tutkittiin neljää luonnosvaihtoehtoa, joista kaksi oli eri alikulkukorkeuden mahdollistavaa nostosiltaa ja kaksi oli kiinteä silta -ratkaisuja.
Valmistunut selvitys suosittelee jatkosuunnittelua varten matalaa nostosiltaa. Tässä vaihtoehdossa yli 2,7 metriä korkeammat veneet odottaisivat sillan aukaisua. Kyseisen vaihtoehdon rakentamiskustannukset olisivat noin miljoona euroa.
– Selvityksen mukaan tällainen silta täyttäisi parhaiten vaatimukset sekä Mannerheiminkadun suuntaisen polkupyöräilyliikenteen että Porvoonjoen esteettömän ylityksen osalta. Tällaisessa vaihtoehdossa täytyisi toki miettiä tarkasti, miten sillan avaaminen järjestetään, jotta vesiliikenteen sujuvuus varmistettaisiin, Dan Mollgren toteaa.
Kyseinen vaihtoehto huomioisi myös mahdollisesti tulevaisuudessa tehtävän Mannerheiminkadun sillan uusimisen, ja että se silloinkin palvelisi edelleen tarkoituksenmukaisesti Porvoonjoen rantojen välistä liikennettä.