Siirry sisältöön

Porvoon vesi saneeraa jätevesikaivoja Hinthaarassa

Porvoon veden toimeksiannosta aloitetaan tämän viikon aikana jätevesikaivojen saneeraustyö Hinthaarassa. Työn suorittaa Sujutek Oy. Alueen jätevesikaivot tiivistetään asentamalla uudet muoviset kaivot vanhojen betonikaivojen sisään. Toimenpiteellä pyritään varmistamaan, ettei hulevesiä pääse jätevesiverkostoon. Alue missä kyseisiä töitä tehdään, näkyy kartalla. Työ saattaa aiheuttaa lyhyitä väliaikaisia muutoksia liikenteessä aina siinä kohtaa missä asennusryhmä on. Koko työ kestää arviolta […]

Sateiden ja sulamisvesien takia ylivuodot Hermanninsaaresta ja pumppaamoilta ovat mahdollisia

Sateista ja sulamisvesistä johtuen ylivuodot Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolta ja jätevedenpumppaamoilta ovat mahdollisia viikonlopun aikana. Osassa pumppaamoissa ylivuotoraja on lähellä ja ainakin Tarkkisten pumppaamosta (Pumpputiellä) on hulevedellä laimennettua jätevettä vuotanut yli. Asukkaita pyydetään varmuuden vuoksi välttämään lähipäivinä talviuimista Koddervikenissä ja pumppaamoiden läheisyydessä. Tieto mahdollisista ylivuodoista ja määristä toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille, kun ne ovat saatavilla. Pumppaamoylivuotojen minimoimisen […]

Vanhan Helsingintien vesihuoltotyö aiheuttaa tilapäisiä liikennejärjestelyjä

Porvoon vesi uusii entisen Mätäjärven kaatopaikan ohi kulkevan päävesijohdon Vanhan Helsingintien varrella. Rakennustyöt aiheuttavat tilapäisiä liikennejärjestelyjä ajoneuvoliikenteelle. Työ tehdään kahdessa vaiheessa. Vaihe 1 liikennejärjestelyt alkavat viikolla 4. Vaihe 1 Vesihuoltotyö poistaa toisen ajokaistan Vanhalta Helsingintieltä ja ajoyhteyden Johannisbergintielle. Liikenne työmaan ohi ohjataan liikennevaloin. Työ ei aiheuta haittaa kevytliikenteelle. Ajoyhteys Johannisbergintielle Ratakadun kautta. Vaihe 1 kestää […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.12.2022

Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailu on ratkennut Elo-syyskuussa 2022 järjestettiin kilpailu, jossa haettiin palveluntuottajia Länsirannan vierasvenesataman alueelle. Tarjousaikana jätettiin kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Wilenius Båtvarv ry sekä Telakka Porvoo Borgå. Telakka Porvoo Borgån tarjous koski koko aluetta ja Wilenius båtvarv ry:n tarjous telakkarakennuksia sekä telakkatonttia. Asian käsittelyMika Varpio esitti Jarmo Grönmanin kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. […]