Siirry sisältöön

Lumensulamisvedet ovat aiheuttaneet ylivuotoja 9.4.

Lumensulamisvesien takia on aiheutunut lyhyitä ylivuotoja Tarkkisten jätevedenpumppaamossa. (Pumpputie) Ylivuodot ovat ajoittuivat yöaikana. Tieto ylivuodoista on toimitettu ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille. Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi viivytysaltaiden avulla, riittävillä viheralueilla, läpäisevillä pinnoilla ja hulevesiverkostoa rakentamalla ja saneeraamalla.

Saksalan vesilaitoksen laajennuksen ja Suomenkylän vedenottamon sekä hankkeeseen liittyvien vesijohtojen rakennusurakan eteneminen

Suomenkylän uuden vedenottamon ja Saksalan väliset uudet putkiosuudet ovat valmistuneet. Suomenkylä Saksala väliseen raakavesilinjaan tehdään parhaillaan käyttöönottohuuhteluja Saksalan laitosalueella. Tämän hetken arvio on, että huhtikuun lopussa Suomenkylän vedenottamon vettä voidaan alkaa johtaa uudelle Saksala2 laitokselle tiiveyskokeita varten ja sen jälkeen vedentuotannon tarpeisiin. Tiiveyskokeiden jälkeen uudella laitoksella voidaan jatkaa viimeisiin työvaiheisiin kuten kalkkikivisuodattimien suuttimien asennukseen ja […]

Velkalan saneeraustyömaa aiheuttaa muutoksia liikenteessä Kevätkummuntiellä 8.4. alkaen

Velkalan saneeraustyömaa etenee ensi viikolla Kevätkummuntielle. Työ Kevätkummuntiellä aiheuttaa muutoksia liikenteessä maanantaista 8.4. alkaen. Muutokset ajoneuvoliikenteessäKevätkummuntie on auki liikenteelle mutta Kevätkummuntielle asennetaan väliaikaiset liikennevalot Erämiehenkadun molemmin puolin. Työmaan kohdalla on käytössä ainoastaan 1 kaista, joka ohjataan liikennevaloilla. Liikenteen sujuvuuden kannalta on suositeltavaa käyttää työn aikana vaihtoehtoisia reittejä mikäli mahdollista esimerkiksi Merituulentien tai Pihlajatien kautta. Erämiehenkatu […]

Linnanmäellä havaittu öljyä kaivutöiden yhteydessä – asiaa selvitetään

Linnanmäen vesilaitoksen pihalla on havaittu pieniä määriä öljyä kaivannossa. Kaivutyöt liittyvät Linnanmäki-Saksala vesijohtotöiden rakennusurakkaan. Työt ovat keskeytetty näytteenoton ajaksi, vaikutukset urakan aikatauluun selviävät myöhemmin. Näytteitä on otettu sekä kaivantovedestä että maaperästä. Kaivantovesinäytteessä on löytynyt pieni pitoisuus raskaita öljyhiilivetyjä. Maaperänäytteet ovat kaikki olleet puhtaat. Kaivutöiden on määrä jatkua ensi viikon alussa, jolloin myös näytteenottaja on paikalla. […]

Sateet ja lumensulamisvedet ovat aiheuttaneet ylivuotoja 3.4.

Sateiden ja lumensulamisvesien takia on aiheutunut lyhyitä ylivuotoja Tarkkisten, Tuoksuherneentien, Veckjärventien sekä Laivurikadun jätevedenpumppaamoissa. Ylivuodot ovat ajoittuivat 3.4. klo 0:00-15:00 välisenä aikana. Tieto ylivuodoista on toimitettu ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille. Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi viivytysaltaiden avulla, riittävillä viheralueilla, […]

Lumensulamisvedet ovat aiheuttaneet lyhyitä ylivuotoja Virtaalan pumppaamolla 23.3.

Lumensulamisvesien takia on aiheutunut lyhyitä ylivuotoja Virtaalan jätevedenpumppaamossa iltapäivän ja nyt alkuillan aikana. Virtaalantien pumppaamo sijaitsee Saksalantien ja Virtaalantien risteyksen kohdalla. Tieto ylivuodoista toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille, vuotomäärät ilmoitetaan, kun ne ovat saatavilla. Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi […]