Siirry sisältöön

Sannaisten vedenottamon klooraus lopetetaan tänään 20.9.

Lähtevän veden klooraus käynnistettiin Sannaisten vedenottamolla tiistaina 12.9. normaalina varotoimenpiteenä veden hygieenisen laadun varmistamiseksi, kun yhdessä raakavesikaivossa oli todettu kohonneita mikrobipitoisuuksia. Sannaisten vedenlaatua on seurattu kloorauksen ajan tehostetusti ja verkostovedenlaatu on analyysien perusteella täyttänyt talousvesiasetuksen vaatimukset. Vedenkäsittelylaitoksen prosessi on toiminut koko ajan normaaliin tapaan. Tämän takia ylläpitoklooraus voidaan keskeyttää ja vettä desinfioidaan kuten normaalisti UV-desinfioimalla. […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 19.9.2023

Vuoden 2024 talousarvioehdotusta esitettiin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi Lautakunta päätti esittää kokouksessaan talousarvioehdotusta vuodelle 2024 kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin. Asian käsittelyEsittelijän kokousasian käsittelyn alussa antama muutettu päätösehdotus: Poistetaan sivulta 5; Aloitetaan Epoon Kivitarhan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen. Poistetaan sivulta 13; ja Epoon Kivitarha. Käsittelyn aikana Mika Varpio teki seuraavan muutosehdotuksen: Poistetaan […]

Paineviemärin rakennustyöt Hamarista Hermanninsaareen etenevät suunnitellusti

Uuden Hamarin painelinjan rakentaminen on edennyt syksyn aikana. Vesistötyöt mitkä aloitettiin Haikkoosta ovat edennet syksyn mittaan melkein Hamarin pumppaamolle asti. Asukkaat ovat voineet nähdä töiden aikana asennuslauttoja ja sukeltajia merellä. Rantautumisosuus Hamarissa rakennetaan niin että Hamarin pumppaamosta porataan putki merelle, joka yhdistetään juuri rakennettuun meriosuuteen. Poraustyö on määrä alkaa viikolla 39. Kun tämä työ on […]

Sannaisten vedenottamolla otetaan veden klooraus käyttöön 12.9.

Sannaisten vedenottamolla on normaalisti jatkuvassa käytössä veden desinfiointi UV-laitteistolla. Tämän lisäksi käynnistetään asiakkaille lähtevän veden klooraus, jolla varmistetaan veden hygieeninen laatu myös mahdollisissa UV-laitteiston häiriötilanteissa. Tähän varotoimenpiteeseen ryhdytään, koska yhdessä Sannaisten raakavesikaivoista otetussa näytteessä on havaittu kohonneita mikrobipitoisuuksia. Pohjavesialueen tarkkailua on tehostettu ja pohjaveden laatuvaihteluiden syitä selvitetään. Laitoksen lähtevässä vedessä ei ole todettu laatupoikkeamia eikä […]

Johtotöitä Piispankadun ja Raatihuoneenkadun risteyksessä 13.9-15.9

Porvoon vesi suorittaa kytkentätöitä Piispankadun ja Raatihuoneenkadun risteyksessä keskiviikkona 13.9. klo 9.00 – perjantai 15.9. klo 8.00. Liikenteenohjaussuunnitelma Piispankadun ja Raatihuoneenkadun risteyskohta Työ liittyy Piispankadun vesihuoltosaneeraukseen mistä aiemmin on tiedotettu. Kyseisen työn ajankohta oli silloin ilmoitettu tehtäväksi viikolla 37 ja nyt on ajankohta saatu tarkennettua. Parannamme vesihuoltoverkostoa Piispankadulla, uutinen 4.9. Torin viereinen pysäkki Piispankadulla siirretään […]