Siirry sisältöön

Suomenkielisen koulutusjaoston kokous 21.3.2024

Suomenkielinen koulutusjaosto kokousti 21.3.2024 Ilolan koulussa. Huoltajakyselyn 2024 tulokset Suomenkieliset perusopetuspalvelut teettivät laatusuunnitelman mukaisen huoltajakyselyn keväällä 2024. Huoltajakysely oli jaettu kolmeen teemaan, jotka olivat kouluyhteisön hyvinvointi, laadukas oppiminen sekä osallisuus ja yhteistyö. Perusopetuspalvelut saivat huoltajilta väittämistä kokonaiskeskiarvoksi 3,4, kun maksimipistemäärä oli 4. Eniten tyytyväisyyttä huoltajat ilmaisivat kodin ja koulun yhteistyöhön sekä lapsen saamaan tukeen ja […]

Elinvoimalautakunnan päätökset 19.3.2024

Kokonniemen liikuntakeskus Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti antaa lausuntonsa jäsen Hjeltin muutosehdotuksen mukaisesti:Vaihtoehtojen arviointi Elinvoiman toimialan tarpeiden näkökulmasta vaihtoehdoissa tulee toteuttaa Kokonniemen suunnitellut olosuhteet huomioiden kaikkien käyttäjäryhmien tarpeita tasavertaisesti, mahdollistaen liikkumisen sekä tavoitteellisesti että matalalla kynnyksellä ja yhdistäen tapahtuma- ja liikuntapaikan laadukkaan toteutumisen. Toteutuksen karsimista alkuperäisestä kaavaversiosta puoltaa kuntatalouden muuttunut tilanne ja Porvoon kaupungin talouden tasapaino-ohjelma. Yksittäisen […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 19.3.2024

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi omien palvelualueidensa osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman vuosille 2024–2027 Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä omien palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024–2027 ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024–2027. Asian käsittely Käsiteltäessä kaupunkikehityksen lautakunnan talouden tuottavuus- tasapaino-ohjelmaa vuosille 2024–2027 Riitta Ahola teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Esitämme toimintatuottojen kaupunki-infran toimenpiteisiin: […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 19.3.2024

Kokonniemen liikuntakeskus Lautakunta hyväksyi kasvun ja oppimisen toimialan lausunnon Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluvaiheesta. Esittelijä muutti esitystään ja poisti seuraavan tekstikohdan lausunnosta:Tämän hetkinen rakennuksen muoto ja sisätilojen toiminnallisuuksien sijoittelu ei vaikuta liikuntatoimintaan soveltuvalta, vaan tulee erikseen huomioida yleisö ja yleisön liikkuminen sekä itse urheilijoiden liikkuminen ja muut mahdolliset ryhmät seuraavassa vaiheessa. Samoin muutoksia vaativat eri koneiden ja […]