Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 18.3.2024

Apulaiskaupunginjohtajan virka Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee filosofian lisensiaatti Fredrick von Schoultzin apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2025-31.12.2031. Viranhaltijat ja nuorisovaltuuston edustaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Apulaiskaupunginjohtajan virkaa on määräaikaan mennessä hakenut yksi hakija, apulaiskaupunginjohtaja, filosofian lisensiaatti Fredrick von Schoultz Porvoosta, joka täyttää viran kelpoisuusehdot. Sydkustens landskapsförbund:n edustajien valinta Kaupunginhallitus päätti […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 13.3.2024

Uusien varavaltuutettujen määrääminen Kaupunginvaltuusto merkitsi yksimielisesti tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätökset määrätä 2021 kuntavaalien tuloksen perusteella Kansallinen Kokoomus r,.p./Samlingspartiet r.p:n uudeksi varavaltuutetuksi Hannele Luukkaisen, Perussuomalaiset r.p./Sannfinländarna r.p:n uudeksi varavaltuutetuksi Sonja Perttulan sekä Vasemmistoliitto r.p./Vänsterförbundet r.p:n uudeksi varavaltuutetuiksi Mikko Niemisen. Ero luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Daniel Björkhemille vapautuksen kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä ruotsinkielisen koulutusjaoston jäsenen tehtävistä. […]