Siirry sisältöön

Elinvoimalautakunnan päätökset 7.3.2023

Aiesopimus yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta ja siihen liittyvästä valmistelutyöstä Lautakunta katsoi, että on tarkoituksenmukaista, että Porvoon kaupunki toteuttaa valmistelutyön ensisijaisesti yhdessä muiden Itä-Uudenmaan kuntien kanssa. Mikäli yhteistoiminta -aluetta ei synny, järjestää kaupunki palvelut itsenäisesti. Elinvoimalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki lähettää liitteenä olevan aiesopimuksen seuraaville kunnille käsiteltäviksi: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pukkila ja Sipoo. Muut asiat […]

Lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 7.3.2023

Rakennuslupahakemus, Wittenberginkatu 1, Vaskenvalajankatu 8, Aleksanterinkadun itäpääte Lautakunta päätti myöntää rakennusluvan kolmen kerrostalon rakentamiseksi, kolmen rivitalon purkamiseksi ja yhden rivitalon osittaiseksipurkamiseksi sekä korjaus- ja muutostyöhön osoitteessa Wittenberginkatu 1, 06100 Porvoo.Hanke sijoittuu Aleksanterinkadun itäpääte asemakaava-alueelle, kaupunginosan 5, kortteliin 65, tontille 3. Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan siirtäminen viranhaltijalle Asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Muut asiat Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti kaikki […]

Kaupunginhallituksen päätökset 6.3.2023

Kouluruokaan liittyvän lisämäärärahan käyttösuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hyväksyä yhden muutoksen kouluruokaan liittyvän lisämäärärahan käyttösuunnitelmaehdotukseen. Frida Sigfrids esitti, että kaupunginhallitus ei hyväksy ehdotusta, että lisätään toinen pääruokavaihtoehto kasvisruokapäiviin. Kaupunginhallitus hyväksyi Frida Sigfridsin esityksen äänin 10 (Elin Blomqvist-Valtonen, Tuuli Hirvilammi, Johnny Holmström, Anette Karlsson, Bodil Lund, Sami Ryynänen, Frida Sigfrids, Nina Uski, Matti Valasti, Jorma Wiitakorpi) […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 2.3.2023

Tilausajona järjestettävät koulukuljetukset esi- ja peruskouluihin – toimittajan valinta Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti valita Uudenmaan Tähtikuljettajat Oy:n esi- ja peruskouluihin tilausliikenteenä järjestettävien koulukuljetusten toimittajaksi sopimuskaudelle 12.6.2023 – 11.6.2024. Hankinnan arvoksi sopimuskaudella, optio mukaan lukien (12.6.2024 – 11.6.2025), on arvioitu 3 000 000 €. Hankinnan kohteena ovat Porvoon kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuspalvelut niille oppilaille, […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 28.2.2023

Uudet yksityisteiden avustusperiaatteet vuodelle 2023 hyväksyttiin Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päivitetyt avustusperiaatteet yksityisteille. Uudet avustusperiaatteet astuvat voimaan 1.3.2023. Kaupungin hallintosäännön mukaisesti kaupunkikehityslautakunta päättää yksityisteiden tienpitoon myönnettävien avustusten ehdoista. Kaupunki avustaa yksityisteiden tienpitoa ja rakentamista lautakunnan päättämien avustusperiaatteiden muodostaman ohjeiston mukaisesti. Avustuksia harkittaessa otetaan huomioon tien liikenteellinen merkitys, sijainti sekä luonne. Vuonna 2023 avustusperiaatteet ovat tarkentuneet seuraavilta osin […]

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 27.2.2023

Pääomalainan myöntäminen Mustijoen Vesilaitos Oy:lle Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle, että Mustijoen Vesilaitos Oy:lle myönnetään 90 000 euron pääomalaina. Laina-aika on 6 vuotta ja korko on euribor 12 kk lisättynä 1,00 prosenttiyksikön marginaalilla. Rahoitusjohtaja valtuutetaan tekemään lainaan liittyvät järjestelyt. Hallintosäännön 112 §:n mukaisen päätäntävallan delegoiminen operatiiviselle konsernijohdolle tavanomaisissa yhtiökokousasioissa Konsernijaosto päätti yksimielisesti delegoida hallintosäännön 112 […]

Kaupunginhallituksen päätökset 27.2.2023

Pääomalainan myöntäminen Mustijoen Vesilaitos Oy:lle Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että Mustijoen Vesilaitos Oy:lle myönnetään 90 000 euron pääomalaina. Laina-aika on 6 vuotta ja korko on euribor 12 kk lisättynä 1,00 prosenttiyksikön marginaalilla. Rahoitusjohtaja valtuutettiin tekemään lainaan liittyvät järjestelyt. Yhtiö on lähettänyt omistajilleen 27.1.2023 lainahakemuksen uuden 150 000 euron pääomalainan nostamisesta omistajiltaan. Mustijoen Vesilaitos Oy on Porvoon […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 22.2.2023

Erot luottamustoimista Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Silja Metsolalle eron kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä. Valtuusto päätti valita Hanna Virtasen hänen tilalleen jäseneksi ja Gunilla Partasen varajäseneksi kaupunkikehityslautakuntaan. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää vapautuksen Janne Rannalle kasvun ja oppimisen lautakunnan jäsenyydestä. Valtuusto päätti valita Juho Tanskan hänen tilalleen jäseneksi ja Asko Laaksosen varajäseneksi kasvun ja oppimisen lautakuntaan. Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden […]