Siirry sisältöön

Elinvoimalautakunnan päätökset 19.3.2024

Kokonniemen liikuntakeskus Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti antaa lausuntonsa jäsen Hjeltin muutosehdotuksen mukaisesti:Vaihtoehtojen arviointi Elinvoiman toimialan tarpeiden näkökulmasta vaihtoehdoissa tulee toteuttaa Kokonniemen suunnitellut olosuhteet huomioiden kaikkien käyttäjäryhmien tarpeita tasavertaisesti, mahdollistaen liikkumisen sekä tavoitteellisesti että matalalla kynnyksellä ja yhdistäen tapahtuma- ja liikuntapaikan laadukkaan toteutumisen. Toteutuksen karsimista alkuperäisestä kaavaversiosta puoltaa kuntatalouden muuttunut tilanne ja Porvoon kaupungin talouden tasapaino-ohjelma. Yksittäisen […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 19.3.2024

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi omien palvelualueidensa osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman vuosille 2024–2027 Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä omien palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024–2027 ja lähetti sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024–2027. Asian käsittely Käsiteltäessä kaupunkikehityksen lautakunnan talouden tuottavuus- tasapaino-ohjelmaa vuosille 2024–2027 Riitta Ahola teki seuraavan muutosehdotuksen: ”Esitämme toimintatuottojen kaupunki-infran toimenpiteisiin: […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 19.3.2024

Kokonniemen liikuntakeskus Lautakunta hyväksyi kasvun ja oppimisen toimialan lausunnon Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluvaiheesta. Esittelijä muutti esitystään ja poisti seuraavan tekstikohdan lausunnosta:Tämän hetkinen rakennuksen muoto ja sisätilojen toiminnallisuuksien sijoittelu ei vaikuta liikuntatoimintaan soveltuvalta, vaan tulee erikseen huomioida yleisö ja yleisön liikkuminen sekä itse urheilijoiden liikkuminen ja muut mahdolliset ryhmät seuraavassa vaiheessa. Samoin muutoksia vaativat eri koneiden ja […]

Kaupunginhallituksen päätökset 18.3.2024

Apulaiskaupunginjohtajan virka Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee filosofian lisensiaatti Fredrick von Schoultzin apulaiskaupunginjohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi ajalle 1.1.2025-31.12.2031. Viranhaltijat ja nuorisovaltuuston edustaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn. Apulaiskaupunginjohtajan virkaa on määräaikaan mennessä hakenut yksi hakija, apulaiskaupunginjohtaja, filosofian lisensiaatti Fredrick von Schoultz Porvoosta, joka täyttää viran kelpoisuusehdot. Sydkustens landskapsförbund:n edustajien valinta Kaupunginhallitus päätti […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 13.3.2024

Uusien varavaltuutettujen määrääminen Kaupunginvaltuusto merkitsi yksimielisesti tiedoksi keskusvaalilautakunnan päätökset määrätä 2021 kuntavaalien tuloksen perusteella Kansallinen Kokoomus r,.p./Samlingspartiet r.p:n uudeksi varavaltuutetuksi Hannele Luukkaisen, Perussuomalaiset r.p./Sannfinländarna r.p:n uudeksi varavaltuutetuksi Sonja Perttulan sekä Vasemmistoliitto r.p./Vänsterförbundet r.p:n uudeksi varavaltuutetuiksi Mikko Niemisen. Ero luottamustoimesta Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Daniel Björkhemille vapautuksen kasvun ja oppimisen lautakunnan sekä ruotsinkielisen koulutusjaoston jäsenen tehtävistä. […]

Kaupunginhallituksen päätökset 4.3.2024

Kaupunginjohtajan valitseminen Puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi esitti, että Porvoon kaupunginjohtajaksi valitaan osastopäällikkö/ylijohtaja, kauppatieteiden maisteri Jani Pitkäniemi. Johan Söderberg esitti, että Porvoon kaupunginjohtajaksi valitaan kunnanjohtaja, liikuntatieteiden maisteri Robert Nyman. Kaupunginhallitus päätti äänin 11 (Elin Blomqvist-Valtonen, Vilhelmiina Eskola, Johnny Holmström, Eeva Puromies, Sami Ryynänen, Kevin Servin, Frida Sigfrids, Nina Uski, Mikko Valtonen, Markku Välimäki, Jorma Wiitakorpi) – 2 […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 29.2.2024

Tilinpäätös ja toimintakertomus Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi vuoden 2023 tilinpäätöksen tiedoksi. Palveluverkon periaatteet Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon:“Lautakunta katsoo, että sekä jaostojen että lautakunnan tulee saada prosessin aikana tietoja asian edistymisestä sekä että heiltä pyydetään lausuntoja prosessin aikana. Kasvun ja oppimisen toimiala on toimialoista se, joka järjestää toimintaa tiloissa. Lautakunta haluaa […]

Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitelmavaihtoehdot lausunnoille

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 4. maaliskuuta Kokonniemi-hankkeen suunnitelmavaihtoehtoja. Kaupunginhallitus päätti joulukuussa, että Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelua edistetään niin, että hankesuunnitelmaa valmisteleva yhtiö Kokonniemen liikuntakeskus Oy valmistelee neljä uutta vaihtoehtoa hankkeen toteutuslaajuudelle. Kahdessa vaihtoehdossa investoinnin kokonaistaso olisi korkeintaan 50 miljoonaa euroa ja kahdessa korkeintaan 40 miljoonaa euroa.