Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 16.10.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä esityksen mukaisesti, että Porvoon Energia Oy voi muuttaa tulospalkkiojärjestelmäänsä siten, että se perustaa palkkiorahaston, johon työntekijä voi halutessaan ohjata tulospalkkion säästöön. Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi sekä HPK Palvelut Oy:n, että Porvoon A-Asunnot Oy:n yhtiöiden toimintaa, taloutta ja tavoitteita koskevat ajankohtaiskatsaukset. Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätökset 16.10.2023

Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että sopimusluonnos yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen hyväksytään ja että sen pohjalta tehdään ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 27.10. Sopimus tehdään niiden Itä-Uudenmaan kuntien kesken, jotka ovat hyväksyneet sopimuksen siinä vaiheessa, kun ilmoitus ministeriölle tehdään. Lisäksi edellytetään, että sopimuksen hyväksyneet kunnat muodostavat maantieteellisesti yhtenäisen alueen. Porvoon […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 10.10.2023

Lautakunta antoi lausunnon Massax Oy:n murskaamoalueen lupiin liittyen Kaupunkikehityslautakunta päätti kokouksessaan antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon korkeimman hallinto-oikeuden osittain palauttamasta Massax Oy:n Slåtlidenin murskaamoalueen maa-aines- ja ympäristölupiin liittyen. Lausunnossaan lautakunta otti kantaa erityisesti maankäyttöön, kaavoitukseen sekä mahdolliseen kaavoitukselle aiheutuvaan haittaan liittyviin asianhaaroihin. Kaupunkikehityslautakunnan näkemyksen mukaan Massax Oy:n täydennetty hakemus ei kaikilta osin ota riittävästi huomioon Korkeimman […]

Kaupunginhallituksen päätökset 2.10.2023

Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen, suunnittelutilanteen seuranta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. Eestinmäen päiväkodin hankesuunnitelma Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Eestinmäen päiväkodin hankesuunnitelman. Sopimus yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä asiakirjoihin tehdyt muutokset ja lähettää ne muille kunnille niissä tehtävää päätöksentekoa varten. Kaupunginhallitus on 19.6.2023 lähettänyt sopimusluonnoksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseen, perustelumuistion TE-palveluiden kustannustenjaoksi […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 27.9.2023

Sivistystoimen rahaston stipendit Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä esityksen sivistystoimen rahaston uusiksi säännöiksi. Omavelkaisen takauksen myöntäminen Porvoon A-Asunnot Oy:n lainalle Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että kaupunki myöntää omavelkaisen takauksen Kuntarahoitus Oyj:n Porvoon A-asunnot Oy:lle myöntämälle 3,0 miljoonan euron lainalle ja velan liitännäiskustannuksille. Lainan korko on 6 tai 12 kuukauden euribor lisättynä 0,50 prosentin marginaalilla. Luoton antajalla on […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 26.9.2023

Talousarvio 2024 Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kasvun ja oppimisen toimialan talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2024–2026 hyväksytään seuraavin muutoksin. Lautakunta päätti yksimielisesti lisätä Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutuksen tekstiin Henkilöstön alle uuden kolmannen kappaleen: Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään siten, että vuodeksi pilotoidaan kouluvalmentajia myös Porvoon suurimpiin suomenkielisiin alakouluihin; Keskuskouluun, Peippoon ja Kevätkumpuun. Tällä toimenpiteellä […]