Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 9.1.2023

Kaupunkikehitysjohtajan viran täyttäminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi kaupunkikehitysjohtajan virantäyttöprosessin ja haastatteli kaupunkikehitysjohtajan viran hakijoita. Tavoitteena on, että kaupunginvaltuusto täyttää kaupunkikehitysjohtajan viran kokouksessaan 25.1.2023. Porvoon kaupungin organisaatiota uudistetaan hyvinvointialueiden perustamisen johdosta. Uudessa 1.1.2023 voimaan tulevassa organisaatiossa on kaupunkikehitystoimiala, jolle valitaan toimialan johtajaksi kaupunkikehitysjohtaja. Kaupunkikehitysjohtajan virka on ollut sisäisesti haettavana ajalla 28.11.-13.12.2022. Kaupunkikehitysjohtajan virka täytetään siirtämällä […]

Ympäristöterveysjaoston kokous 15.12.2022

Ympäristöterveysjaosto hyväksyi ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman sekä ohjelman eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonnasta sekä eläinlääkäripalveluista vuodelle 2023. Lisäksi jaosto vahvisti terveydensuojelusuunnittelijan kiireellisen määräyksen verkostoveden käyttökiellosta korkeiden klooripitoisuuksien vuoksi ja antoi lausuntonsa Loviisan Haravakylän asemakaavan muutosehdotuksesta, Circulation Oy:n ympäristöluvan muutoshakemuksesta Pornaisissa sekä Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan ympäristömääräysten päivityksestä.

Kaupunginhallituksen päätökset 19.12.2022

Pitkäaikainen laina, Liikelaitos Porvoon vesi Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti myöntää 4 miljoonan euron suuruisen pitkäaikaisen lainan liikelaitos Porvoon Vedelle. Liikelaitos Porvoon Vedellä on tarve nostaa noin 4 miljoonaa euroa pitkäaikaista lainaa investointien rahoittamiseen. Vuoden 2022 talousarviossa kohdassa antolainat on varauduttu siihen, että Liikelaitos Porvoon Veden investointeja rahoitetaan osittain pitkäaikaisella lainalla kaupungilta. Talousarviossa on yhteensä 9 miljoonan […]

Sivistyslautakunnan päätökset 15.12.2022

Vuoden liikuntapalkinto 2022 Sivistyslautakunta päättää myöntää Porvoon Vuoden liikuntapalkinto 2022 -palkinnon fitness-urheilija Meriliis Tammille. Palkintosumma on 2 000 euroa.21-vuotias porvoolainen, Team Pro Leveliä, edustava Meriliis Tamm on tänä vuonna saavuttanut merkittävää menestystä sekä kansallisissa että kansainvälisissä arvokilpailuissa. Porvoon kaupungin kulttuuripalkinto 2022 Sivistyslautakunta päättää myöntää Porvoon kaupungin kulttuuripalkinnon vuonna 2022 tanssitaiteen maisteri Hanne Kauppiselle hänen ansioistaan […]

Kaupunginvaltuuston päätökset 14.12.2022

Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman. Kaupunginvaltuusto hyväksyi 5 muutosta kaupunginhallituksen esitykseen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kristel Pynnösen esityksen: s. 28 ”Vuoden aikana käynnistetään kaavamuutos koskien asemakaava 456 Toukovuori. Kaavaa valmistellaan muutettavaksi niin, että se mahdollistaa sujuvampia liikenne ratkaisuja ja yksittäisten taloyhtiöiden pysäköintipaikkojen […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 13.12.2022

Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailu on ratkennut Elo-syyskuussa 2022 järjestettiin kilpailu, jossa haettiin palveluntuottajia Länsirannan vierasvenesataman alueelle. Tarjousaikana jätettiin kaksi tarjousta. Tarjouksen jättivät Wilenius Båtvarv ry sekä Telakka Porvoo Borgå. Telakka Porvoo Borgån tarjous koski koko aluetta ja Wilenius båtvarv ry:n tarjous telakkarakennuksia sekä telakkatonttia. Asian käsittelyMika Varpio esitti Jarmo Grönmanin kannattamana, että asia palautetaan uuteen valmisteluun. […]