Siirry sisältöön

Elinvoimalautakunnan päätökset 14.2.2023

Business Porvoo, toimintamallin kehittäminen Elinvoimalautakunnalle esiteltiin Porvoon kaupungin, kehitysyhtiö Posintran sekä paikallisen yrityskentänkanssa yhteistyössä kehiteltyä uudenlaista toimintamallia, Business Porvoota. Business Porvoonkehittämisen ensimmäisessä vaiheessa on keskusteltu yrityskenttää edustavan Porvoon yrittäjäyhdistyksenkanssa niistä tavoitteista, joita yrityskenttä näkee keskeisimpänä. Ensiversio Business Porvoo -sivustostajulkaistaan 15.2.2023. Julkaisun jälkeen Business Porvoo -toimintamallin ja -sivuston kehittämistä jatketaantiiviissä yhteistyössä kaupungin, Porvoon Yrittäjien, Posintran ja […]

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 13.2.2023

A-konsernin ylimääräinen yhtiökokous Konsernijaosto päätti yksimielisesti, että rahoitusjohtaja Henrik Rainio osallistuu yhtiökokoukseen ja että Porvoon kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen ovat: Jarmo Grönman (pj), Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo ja Jani Heinänen vuoden 2023 yhtiökokoukseen saakka. Uutena siis Mirja Suhonen. Porvoon Vuokra-asunnot Oy ylimääräinen yhtiökokous Konsernijaosto päätti yksimielisesti, että rahoitusjohtaja Henrik Rainio osallistuu yhtiökokoukseen ja että Porvoon kaupungin […]

Kaupunginhallituksen päätökset 13.2.2023

Toimialojen käyttötalouden talousarvioylitykset 2022 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että käyttötalouden määrärahoihin 2022 myönnetään seuraavat ylitysoikeudet: Talousarviomuutoksia vuoden 2023 talousarvioon Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin talousarvioon vuodelle 2023 tehdään talousarviomuutoksia päätösesityksen mukaisesti. Talousarvion muutostarpeet johtuvat pääosin siitä, että investointia tai suunniteltua toimintaa ei ole ehditty toteuttamaan kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana. Toimitilojen investointimäärärahoihin lisätään […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 7.2.2023

Kaavamuutos Suomenkylässä sijaitsevalle Sammalsuontielle hyväksyttiin Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi Suomenkylässä sijaitsevan Sammalsuontien asemakaavamuutoksen. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Sammalsuontien katualueen leventäminen 14,5 metrin levyiseksi sekä tonttijaon muutos. Tonttijaon muutos koskee neljää tonttia, ja sillä on selkeytetty yksityiselle tontille ajoa. Kaavamuutos tukee pohjaveden muodostumista, sillä huleveden imeytykseen on annettu ohjeita rakennustapaohjeessa ja imeytystä varten on varattu tilaa sekä katu-, että […]

Kaupunginhallituksen päätökset 6.2.2023

Keskuskeittiön kiinteistöleasingsopimuksen ehdot Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että konsernipalveluiden vuoden 2023 talousarvion investointimäärärahoihin lisätään 5 000 000 euroa, jolla kaupunki lunastaa keskuskeittiön Kuntarahoitukselta korontarkistuspäivänä 29.2.2023 jäljellä olevasta pääomasta (4 826 854,27 euroa). Porvoon kaupungin keskuskeittiön kiinteistöleasingsopimuksen ehtojen mukaan kiinteän koron voimassaolo päättyy 28.2.2023. Kaupungilla on oikeus lunastaa kiinteistö itselleen korontarkistuspäivänä jäljellä olevasta pääomasta tai […]

Ympäristöterveysjaoston kokous 26.1.2023

Ympäristöterveysjaosto hyväksyi Haikon Kartanon kylpylän valvontatutkimusohjelman sekä päätti olla antamatta lausuntoa Sipoon Humus Oy:n valituksesta maa-aines ja ympäristölupapäätöksestä. Porvoon veden pohjavedenottamoiden yhteistarkkailuohjelmaehdotuksesta, Porvoon-Sipoon kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman mukaisista kalastuksen säätelyehdotuksista, As Oy Ruotsinpyhtään Vaasanlinnan valituksesta ympäristöterveysjaoston päätöksestä § 109/14.12.2021 ja Söderkullan kartanon asuinalueen asemakaavaehdotuksesta Sipoon kunnalle annettavat lausunnot päätettiin ehdotuksen mukaan. Rudus Oy:n Kråkön soranottoalueen […]

Konsernijaoston päätökset 30.1.2023

HPK Palvelut Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1.2.2023 Konsernijaosto päätti yksimielisesti, että kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula osallistuu HPK Palvelut Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 1.2.2023 ja että Porvoon kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen ovat Henrik Rainio (pj), Anu Kalliosaari ja Charlotta Grönqvist. A-konsernin ylimääräinen yhtiökokous Konsernijaosto päätti yksimielisesti että rahoitusjohtaja Henrik Rainio osallistuu yhtiökokoukseen ja että Porvoon kaupungin edustajat yhtiön hallitukseen […]

Kaupunginhallituksen päätökset 30.1.2023

Saneeraukseen liittyvä rakennusurakka, vaihe 1 Nimbus talo – urakoitsijan valinta Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valita Nimbus-talon saneeraukseen liittyvän rakennusurakan vaiheen 1 urakoitsijaksi halvimman tarjouksen jättäneen NHK Rakennus Oy:n hintaan 4 161 290 euroa (alv 0 %). Porvoon kaupungin hankintapalvelut on pyytänyt tarjouksia Nimbus-talon saneeraukseen liittyvästä rakennusurakasta. Urakka-alueen laajuus on noin 2 900 m2. Määräaikaan mennessä jätettiin […]