Siirry sisältöön

Hyvinvointikertomus 2022: Porvoolaiset voivat verrattain hyvin – panostuksia liikunnalliseen elämäntapaan ja mielen hyvinvointiin tarvitaan

Porvoon hyvinvointikertomus 2022 on valmistunut, ja se antaa kokonaisvaltaisen kuvan lasten, nuorten ja aikuisten hyvinvoinnista. Porvoolaiset voivat hyvin valtakunnallisessa vertailussa, esimerkiksi koulutuksen ulkopuolille jäävien nuorten määrä on laskenut ja lapsiperheet pärjäävät verrattain hyvin, kun arvioidaan lapsiköyhyyttä ja toimeentulotukea saavien määrää.

Elinvoimalautakunnan päätökset 9.5.2023

Pensselitehtaan nuorten bänditilojen vuokrahinnasto Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti, että bänditilojen kuukausivuokrat jaetaan kolmeen hinnoitteluluokkaan seuraavasti: 6 €/m2, 13–25-vuotiaat vuokralaiset8 €/m2, 26–29-vuotiaat vuokralaiset10 €/m2, yli 30-vuotiaat vuokralaiset Elinvoimalautakunnan syksyn 2023 kokoukset Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asia uuteen valmisteluun. Muut asiat Muut asiat elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätökset 8.5.2023

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2023 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 1/2023 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Bjurbölen päiväkodin KVR-urakoitsijan hyväksyminen Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Bjurbölen päiväkodin urakan ja valtuutti toimitilajohtajan allekirjoittamaan sen. Kråköntiellä sijaitseva Bjurbölen päiväkoti uusitaan. Uusi päiväkotirakennus rakennetaan olemassa olevan viereen, joka pidetään käytössä siihen asti, kunnes uusi […]

Kaupunginhallituksen päätökset 3.5.2023

Ilmasto-ohjelman mittaristo 2022 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi ilmasto-ohjelman mittaritiedon ja merkittävimmät toteutuneet ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävät toimenpiteet vuoden 2022 osalta sekä hillintätoimien suunnitelman vuoden 2023 osalta. Yksi Porvoon kaupungin keskeisistä strategisista tavoitteista on olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Strategiaa toteuttamaan laadittiin vuonna 2019 ilmasto-ohjelma, joka sisältää laajan valikoiman toimenpiteitä, jotka vievät Porvoota kohti strategiassa […]

Kaupunkikehityslautakunnan päätökset 2.5.2023

Lautakunta käsitteli uusia tonttien luovutusehtoja ja -hintoja Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 2.5.2023 pidetyssä kokouksessaan, että tonttien luovutushinnat ja yleiset tontinluovutusehdot hyväksytään noudatettaviksi ajalla 1.9.2023-31.8.2024. Porvoo kaupunginvaltuusto päättää aina vuosittain asemakaavoitetun alueella sijaitsevien tonttien luovutusehdot sekä hinnat. Nykyiset hinnat ja ehdot ovat voimassa elokuun 2023 loppuun. Myllykylään mahdollistetaan asuntoja hotellihuoneiden tilalle Kaupunkikehityslautakunta totesi, […]

Kasvun ja oppimisen lautakunnan päätökset 27.4.2023

Selvitys avoimista varhaiskasvatuspalveluista Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi ja lähettää selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle, joka pyytää toimitilapalveluita käynnistämään 2023 investointisuunnitelman mukaisen rakennushankkeen, Länsirannan leikkipuisto, avoimet varhaiskasvatuspalvelut. Tehdyssä selvityksessä kuvataan avoimien varhaiskasvatuspalvelujen nykytilaa ja asiakkailta saatua palautetta avoimien varhaiskasvatuspalvelujen merkityksellisyydestä alle koulu- ikäisten lasten perheiden arjessa. Selvityksessä nostetaan esiin myös avoimiin varhaiskasvatuspalveluihin käytettävät resurssit sekä […]

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 26.4.2023

Erot luottamustoimista Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Tuuli Hirvilammelle eron kaupunginhallituksen ja konsernijaoston jäsenyydestä ja valita Eeva Puromiehen jäseneksi kaupunginhallitukseen ja konsernijaostoon. Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti myöntää Annika Tallqvistille vapautuksen kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä. Uusi varajäsen on Mikko Nieminen. Hallintosäännön tarkistaminen Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä muutokset ja tarkennukset Porvoon kaupungin voimassa olevaan hallintosääntöön kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Takauksen myöntäminen HPK […]

Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätökset 24.4.2023

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin seuraavasti: Kokonhalli Oy: Hanna Virtanen Roskn Roll Oy: Elin Andersson Porvoonseudun asuntosäätiö – Borgånejdens bostadsstiftelse sr: Johan Nyholm, Joel Karvinen, Vilhelmiina Eskola Konsernijaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian muilta osin uuteen valmisteluun. Muut asiat Muut asiat konsernijaosto päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen päätökset 17.4.2023

Maankäytön toteuttamissuunnitelma 2023–2027 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä maankäytön toteuttamissuunnitelman 2023–2027 tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Kaavoituskatsaus 2023 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä kaavoituskatsauksen tiedoksi ja lähettää sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle. Porvoon Yhdistyskeskus ry avustushakemus/tarjous Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen hylätä Porvoon Yhdistyskeskus ry:n ehdotuksen yhteisestä palveluprojektista kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Anette Karlsson esitti, että päätökseen lisätään seuraava lause: […]