Siirry sisältöön

Sisäympäristöryhmät

Kohdekohtaiset sisäympäristöryhmät

Sisäympäristöongelmien ratkaisemisessa on useimmiten mukana useita toimijoita eri tehtäväalueilta. Kaikilla toimijoilla on omat tehtävänsä ja roolinsa sisäympäristöongelmien onnistuneessa ratkaisemisessa. Toimitilajohto perustaa kohdekohtaisen sisäympäristötyöryhmän, jos ongelman ratkaisemisen todetaan edellyttävän jatkotoimenpiteitä, ja ongelman ratkaiseminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Työryhmä toimii työtä koordinoivana ohjausryhmänä, joka tuo tietoa ongelman ratkaisemiseen liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Varsinaiset päätökset kukuin toimija tekee oman työroolinsa ja virkavastuunsa nojalla.

Kohdekohtaisen sisäympäristöryhmän jäsenet:

 • toimitilajohdon edustajat (puheenjohtaja ja sihteeri)
 • kohteen esimies
 • tehtäväaluepäällikkö
 • henkilöstön edustaja
 • työsuojelupäällikkö
 • työsuojeluvaltuutettu
 • työterveys
 • kouluterveydenhoitaja tai infektiotaudeista vastaava lääkäri
 • ympäristöterveydenhuollon edustaja
 • tilapalveluiden edustaja
 • viestintä
 • vanhempainyhdistysten edustaja