Hoppa till innehåll

Grupper för inomhusmiljön

Objektvisa grupper för inomhusmiljön

I åtgärdande av problemen med inomhusmiljön deltar vanligen flera aktörer på olika uppgiftsområden. Alla aktörer har sina egna uppdrag och roller i ett lyckat åtgärdande av problemen med inomhusmiljön. Lokalitetsledningen inrättar en objektvis inomhusmiljö arbetsgrupp, om det konstateras att lösningen av problemet kräver fortsatta åtgärder och lösningen av problemen förutsätter samarbete med olika aktörer.

Arbetsgruppen är en styrgrupp som samordnar arbetet och som kommer med kunskap som underlag när det fattas beslut som gäller åtgärdandet av problemet. Själva besluten fattas av varje aktör med stöd av sin arbetsroll och sitt tjänsteansvar.

Medlemmar i en objektvis grupp för inomhusmiljö:

 • representanter för lokalitetsledningen (ordförande och sekreterare)
 • objektets chef
 • uppgiftsområdeschefen
 • personalens representant
 • arbetarskyddschefen
 • arbetarskyddsfullmäktig
 • företagshälsovården
 • skolhälsovårdare eller en läkare som svarar för infektionssjukdomar
 • representant för miljö- och hälsoskyddet
 • representant för lokalservicen
 • kommunikationen
 • representant för föräldraförening