Hoppa till innehåll

Bidrag för social delaktighet

Bidrag för social delaktighet har grundats för att stärka delaktigheten och uppmuntra till frivilligverksamhet i Borgå samt för att stöda invånarnas delaktighet, välbefinnande samt verksamhet som stöder jämlikheten runt om i staden.

Bidrag för social delaktighet kan sökas av invånar- och byaföreningar, föräldraföreningar, pensionärsföreningar, traditionsföreningar, föreningar som ordnar mångkulturell eller integrationsstödjande verksamhet, föreningar som främjar arbetslösas delaktighet samt andra allmännyttiga föreningar, samfund och grupper som främjar delaktigheten eller medborgarverksamheten.

Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och för specifika ändamål, såsom ett evenemang. Bidrag beviljas inte för utövande av religion, för politiska partiers verksamhet eller åt fackföreningar. Bidragsansökan är årligen i mars.