Hoppa till innehåll

Borgåmedaljen

Borgåmedaljen tilldelas som erkänsla för förtjänstfull insats för Borgå stad.

Medaljen beviljas som hedersbetygelse till en Borgåbo som förtjänstfullt har verkat för Borgås väl eller genom sitt arbete gjort Borgå känd. Medaljen kan också beviljas flera personer eller ett samfund i Borgå. Medaljen är en erkänsla för utfört arbete.

Organisationer, föreningar och privatpersoner kan föreslå som mottagare av medaljen en person, som genom sin verksamhet har uppnått framgång till förmån för Borgå eller Borgå-identiteten exempelvis inom kultur, vetenskap, idrott, social- och hälsovårdssektorn, näringslivet eller samhällsarbete.

På basis av förslagen väljer stadsstyrelsen mottagaren av medaljen. Man kan få medaljen endast en gång. Namnen på kandidaterna publiceras inte. Vinnaren av Borgå-medaljen är offentlig.

Medaljens form referar till vatten

Medaljen är designats av skulptör Paula Salmela. Formen refererar till vatten, något som konstnären starkt kopplar till Borgå med dess å och omgivande sjöar och hav: “Vatten är en förutsättning för liv och det ständigt strömmande vattenet påminner oss om rörelse och föränderlighet.” I medaljens form kan man också se formen på bokstaven C (castrum, fästning) som också förekommer i Borgås vapen.

Utdelade medaljer

  • Orienteringsföreningen Ok Trian 2023