Siirry sisältöön

Talvikunnossapito

Kaupungin talvikunnossapito hoidetaan puoliksi omalla ja puoliksi urakoitsijoiden kalustolla. Sopimuskausi kestää viisi vuotta. Seuraava kilpailutus tapahtuu syksyllä 2025.

  • Talvikunnossapitoa varten kaupungilla on lumenkaatopaikka, jonne myös yksityiset ja kiinteistönhoitoyhtiöt voivat tuoda lumia.
  • Kaupunkialueella sijaitsevilla maksullisilla tai aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla ja muilla yleisillä alueilla yli viikon jatkuneesta lumen varastoimisesta veloitetaan lumikasan kohdalla olevaa kiinteistöä.
  • Kunnossapitoa varten kaupunki merkitsee kadut siirtokehotuksilla, jolloin ajoneuvoja kehotetaan siirtämään merkeissä näkyvänä ajankohtana.

Lumenkaatopaikka

Kaupungin ylläpitämä lumenkaatopaikka sijaitsee Hornhattulantien ja moottoritien (valtatie 7) välissä. Sinne ajetaan Hornhattulantietä, jolta käännytään Harabackakadun suuntaan hiekkatielle. Alue on suljettu puomilla.

Puomiin voi ostaa kulkukortin, joka on henkilö- tai yrityskohtainen, eikä sitä saa luovuttaa ulkopuoliselle. Väärinkäytöstä kortti mitätöidään.

Tee hakemus sähköisen asiointipalvelun kautta.

Yksityisiä toimittajia laskutetaan lumenkaatopaikalle tuotavista kuormista (15 €/kuorma sis. alv.).

Ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaan lumenkaatopaikasta ei saa aiheutua vesistön pilaantumista.

Lumen mukana ei saa tuoda:

  • rakennusjätteitä
  • roskia
  • talousjätteitä
  • pilaantuneita maa-aineksia

Alueelle kuulumattomia jätteitä tai pilaantunutta maata tuonut on velvollinen kuljettamaan ne luvallisiin vastaanottopaikkoihin omalla kustannuksellaan ja/tai asiasta tehdään rikosilmoitus poliisille. Jos jätteitä ei kaupungin kehotuksesta huolimatta kuljeteta pois, kaupunki kunnostaa alueen omana työnä. Tällöin kaupunki laskuttaa työn lisäksi jätemaksun kaksinkertaisena.