Hoppa till innehåll

Vinterunderhåll

Stadens vinterunderhåll sköts till hälften med egen utrustning, till hälften av entreprenörer. Avtalsperioden är fem år. Nästa upphandling äger rum hösten 2025.

  • För vinterunderhållet har staden en snötipp, dit också privatpersoner och fastighetsskötselbolag kan köra snö.
  • För snöupplag i över en veckas tid på avgiftsbelagda eller tidsbegränsade parkeringsplatser på stadsområdet och andra allmänna platser tas ut en avgift av den fastighet, vid vilken snöupplaget ligger.
  • På grund av underhållsarbeten kan staden ställa upp märken med flyttningsuppmaningar, då man uppmanar att flytta fordonen vid den på märket angivna tidpunkten.

Snöavstjälpning

Borgå stads snöavstjälpning finns mellan Hornhattulavägen och motorvägen (riksväg 7). Till snötippen kör man längs Hornhattulavägen och viker av mot Harabackagatan till en grusväg. Området är avstängt med en bom.

För bommen kan man köpa ett passerkort som är avsett för en person eller ett företag och som inte får överlåtas till utomstående. Om ett passerkort missbrukas, makuleras det.

Gör en ansökan via den elektroniska ärendetjänsten.

Av privata aktörer som för snölass till snötippen faktureras en avgift (15 €/snölass inkl. moms).

Enligt miljöskyddslagens 28 § får en snötipp inte förorena vattendrag.

Snö som förs till snötippen får inte innehålla:

  • byggnadsavfall
  • skräp
  • hushållsavfall
  • förorenad jord

De som fört avfall eller förorenad jord, som inte hör hemma i området, är skyldig att köra bort det till mottagningsplatser som kan ta emot det på egen bekostnad och/eller saken polisanmäls. Om avfallet inte förs bort trots uppmaning av staden, sanerar staden området som eget arbete. Staden fakturerar då för arbetet och dubbelt upp för avfallsavgiften.