Siirry sisältöön

Korvausvastuun syntyminen

Porvoon kaupunki voi olla vahingonkorvausvastuussa, jos kaupunki on rikkonut lainsäädännön vaatimuksia tai toiminut muulla tapaa virheellisesti ja huolimattomasti. Vahingonkorvausvastuu voi syntyä esimerkiksi, jos kaupungin vastuulla oleva ajorata tai kevyen liikenteen väylä on vaurioitunut tai kadulla on ollut jotain sinne kuulumatonta.

Kaupungin ja valtion vastuualueet karttapalvelussa

Kaupunki ei vastaa ilkivallasta, ajoneuvon kuljettajan virheistä tai luonnonilmiöiden aiheuttamista poikkeuksellisista tilanteista, kuten äkillisistä tulvista katualueilla. Ajoneuvoa tulee kuljettaa siten, että näkyvyys on hyvä ja että ajoneuvon voi pysäyttää näkemäalueella.

Vahingonkorvaushakemuksen laatiminen

Jos olet kärsinyt vahinkoa Porvoon kaupungin toiminnan tai laiminlyönnin vuoksi, voit tehdä kaupungille kirjallisen vahingonkorvaushakemuksen.

Tyypillisesti voidaan korvata kustannukset, jotka ovat aiheutuneet esine- tai henkilövahingosta. Esimerkkejä kustannuksista ovat ajoneuvon korjaus tai lääketieteellinen hoito. Korvaamme erillisen varallisuusvahingon vain poikkeustapauksissa. Useimmissa tilanteissa arvioimme kaupungin vastuuta vahingonkorvauslain yleisten säännösten mukaisesti.

Toivomme, että laadit vahingonkorvaushakemuksen ensisijaisesti oheisen linkin takaa löytyvälle lomakepohjalle. Kaikki lomakkeen kohdat on täytettävä huolellisesti. Lomakkeelle tulee liittää kuvia vahinkopaikasta sekä vaurioituneesta omaisuudesta.

Vahingonkärsijä voi aina lähettää kaupungille myös vapaamuotoisen kirjallisen hakemuksen. Kuvaa hakemuksessa mahdollisimman selkeästi tapauksen tosiseikat sekä vahingon määrä ja laatu. Vapaamuotoinen hakemus voi olla tarpeen, jos sinun on kuvattava vahinkotapahtumaa yksityiskohtaisemmin. Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse osoitteeseen

tai postitse osoitteeseen Porvoon kaupungin kirjaamo, PL 23, 06101 Porvoo. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen Palvelupiste Kompassiin.

Vahingonkorvaushakemuksen käsittely

Vahingonkorvaushakemusten käsittelyaika on yhdestä kahteen kuukautta. Käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella yksittäistapauksissa. Kaupunki arvioi omaa vastuutaan ja antaa korvauksen hakijalle vahingonkorvauspäätöksen. Joissakin tilanteissa käytämme myös vakuutussopimuslain mukaista vastuuvakuutusta, kun arvioimme korvausvastuutamme. Kaupungin tai vastuuvakuutusyhtiön antama korvauspäätös ei estä sinua vaatimasta vahingonkorvausta yksityisoikeudellisessa prosessissa yleisessä tuomioistuimessa.

Varaudu maksamaan kulut ensin itse. Mahdollisen myönteisen päätöksen jälkeen maksamme korvauksen ilmoitetulle tilille valitusajan jälkeen. Mahdollinen korvaus maksetaan pääasiallisesti kuitteja vastaan.