Siirry sisältöön

Tontin hyväksi voidaan perustaa toisen kiinteistön alueelle pysyvä käyttöoikeus eli rasite. Tavallisimpia rasitteita ovat kulkuyhteysrasitteet, johtorasitteet ja autojen pitämistä varten perustettavat rasitteet.

Rasitetoimituksessa perustettu rasite on voimassa, vaikka tontin omistaja vaihtuu. Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta tontin lohkomistoimituksen yhteydessä tai erillisessä rasitetoimituksessa. Rasitteiden perustaminen edellyttää yleensä tonttien omistajien välistä rasitesopimusta.

Rasitetoimitus kestää noin kaksi kuukautta. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.