Hoppa till innehåll

För en tomt kan på en annan tomts område stiftas ständig nyttjanderätt, dvs. servitut. De vanligaste är servitut för vägförbindelser, ledningar och bilplats.

Ett servitut som stiftats genom servitutsförrättning är i kraft även om tomten byter ägare. Servituten stiftas på skriftlig anhållan av ägaren i samband med styckningsförrättningen eller vid en separat servitutsförrättning. När servitut stiftas förutsätter det i regel ett servitutsavtal mellan tomtägarna.

Servitutsförrättningen tar ca två månader. I brådskande fall kan sökanden påskynda förrättningen genom att skaffa skriftligt samtycke till förrättningen av samtliga parter.