Hoppa till innehåll

Stadens visuella profil och vapen

Borgå stads visuella profil utgår från stadens symbol och vapen. Vid användning av symbolen och vapnet bör stadens anvisningar följas.

Stadsstyrelsen har beslutat att stadens symbol används i den dagliga kommunikationen och marknadsföringen. Vapnet reserveras för officiellt och betydelsefullt representativt bruk och för särskilt långvariga användningsändamål.

Grafiska anvisningar

I de grafiska anvisningarna beskrivs grundelementen i stadens visuella profil och hur dessa ska användas. Anvisningarna innehåller modeller för olika slags kommunikationsmaterial.

Borgås visuella identitet förmedlar de obestridliga styrkorna i alla tiders Borgå: den stämningsfulla stadsmiljöns tidslösa charm, den rika gemenskapen med utgångspunkt i tvåspråkigheten och den starka tillväxten och utvecklingen i metropolområdets östra centrum.

Symbol

I Borgå stads symbol framträder alla tiders Borgås unika historia och starka framtidsutveckling. I symbolen ser man de varma huvudfärgerna i Borgås visuella profil. Färgerna är hämtade från Borgås vackra och välbekanta stadsmiljö: utöver den blå färgen i Borgås vapen ingår de gamla trähusens rödmylla och gulmylla, det tjärade kyrktaket och den grönskande empirestadsdelen.

Logotypen innehåller en textlogo på två språk och en cirkel av figurer med samma form som Borgå stads anrika och betydelsefulla vapen. Logotypen återger huvudfärgerna i stadsmiljön. Cirkeln symboliserar en medeltida fästning (”borg”, C = ”castellum”). I mitten kan man se konturerna av en strandbod, som hör till Borgås nationallandskap. Den mångfärgade cirkelsymbolen berättar också om den rika tvåspråkiga kulturen och den starka gemenskapen i Borgå.

Borgås symbol

Vapen

Borgå stads vapen planerades av G. v. Numers utgående från ett medeltida sigillavtryck. Den silverfärgade symbolen på blå botten påminner om ett eldstål och anses beteckna bokstaven C, från latinets castrum eller castellum, som betyder borg.

De medeltida städerna hade vanligen en bokstav i sitt vapen, och Borgå stads vapen är det enda som har kvar den gotiska stilen i sin sköld. Den äldsta versionen är från 1423.

Användningen av vapnet reserveras för officiellt och betydelsefullt representativt bruk och för särskilt långvariga användningsändamål.

Användning av stadens vapen

Stadsstyrelsen har beslutat att stadens symbol används i den dagliga kommunikationen och marknadsföringen. Vapnet reserveras för officiellt och betydelsefullt representativt bruk och för särskilt långvariga användningsändamål.

Vapnet används till exempel på stadens officiella och festliga inbjudningar och gratulationskort, på personliga dokument som sparas länge, såsom diplom, arbetsintyg och skolbetyg, på flaggor och vimplar samt på byggnaders väggar och skyltar.

I princip har alla organisationer, företag, konstnärer, illustratörer av bokpärmar osv. möjlighet att använda kommunvapen som en del av sitt arbete. Det är dock artigt att meddela den kommun vars vapen man har för avsikt att använda. 

Vapnet skall inte användas på ett sätt som förringar dess värde, eller på annat sätt som är olämpligt eller strider mot de allmänna heraldiska principerna eller om användningen av vapnet kan orsaka förvirring eller oklarhet om stadens roll i sammanhanget.

Tilläggsinformation angående anvädning av vapnet finns på Kommunförbundets sidor.

Du kan kontakta ledningens assistent om du behöver tilläggsinformation eller vill meddela om använing av stadens vapen.

Johdon assistentti Johanna Waltonen

Färger

Färgerna är hämtade från Borgås vackra och välbekanta stadsmiljö: utöver den blå färgen i Borgås vapen ingår de gamla trähusens rödmylla och gulmylla, det tjärade kyrktaket och den grönskande empirestadsdelen.

Borgås färger

PORVOON SININEN rgb 0 101 189 / hex 0065bd / cmyk 89 62 0 0

SYKE rgb 253 73 92 / hex fd495c / cmyk 0 86 55 0

KELTAMULTA rgb 255 217 83 / hex ffd953 / cmyk 0 13 79 0

TAIVAS rgb 138 191 219 / hex 8abfdb / cmyk 44 12 7 0

TERVA rgb 49 35 34 / hex 312322 / cmyk 61 69 66 70

PUNAMULTA rgb 200 68 54 / hex c84436 / cmyk 15 87 86 4

PUISTO rgb 100 210 167 / hex 64d2a7 / cmyk 56 0 47 0

RUUSU rgb 230 187 180 / hex e6bbb4 / cmyk 8 28 23 0

PORVOON HARMAA rgb 137 150 160 / hex 8996a0 / cmyk 50 35 31 1

LUMI rgb 255 255 255 / hex ffffff / cmyk 0 0 0 0

Typografi

Borgås huvudsakliga typsnitt är MrsEaves. Typsnittet är både klassiskt vackert och modernt. MrsEaves står också i Borgås symbol. Borgås sekundära typsnitt är Frutiger. Detta typsnitt kan användas tillsammans med Mrs Eaves i grafisk design. I elektronisk miljö och vardaglig kommunikation används Georgia iställlet för Mrs Eaves och Arial istället för Frutiger.

Borgås fonter

Huvudsakliga fonter:
MrsEaves Roman
MrsEaves Petit Caps
MrsEaves Italic

Sekundära fonter:
Frutiger Light
Frutiger Roman
Frutiger Bold

Fonter till elektronisk miljö:
Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold

Bildspråk

Bilder som används i marknadsförings- och kommunikationssyften reflekterar Borgås styrkor med att ta hänsyn till användningssättet. Bilderna framhäver den vackra stadsmiljöns charm, livsnära stämning samt moderna centrums utveckling. Bilderna är spontana och dokumentära till stilen.

Bildernas färgspråk är naturlig, klar och i harmoni med Borgås färgpalett.