Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter, stadsmätning

E-post: kiinteisto.mittaus@porvoo.fi
Materialbeställningar: kiinteisto.mittaus@porvoo.fi
Utdrag ur fastighetsregister och lagfart: Servicekontoret Kompassen eller från nätbutik
Besöksadress vid överenskomna möten: Krämaregatan 7 B, 4 vån.

Kopior och utdrag (tomtkarta, detaljplan, digitalt kartmaterial)

Fastighetsförrättningar, tomtindelningar

Henry Silfvast

Fastighetsregisterskötare

Byggnadsmätningar

Filip Nyholm

Lantmäteriingenjör

Harri Manns

Lantmäteriingenjör

Marjo Määttä

Ledande lantmäteriingenjör

Adresser

Sami Rantamaa

Lantmäteriingenjör

Lägesinformation

Aki Tamminen

GIS-specialsakkunnig

GIS-handläggare

Gun-Maj Hägglund

Gis-handläggare

Tarja Luomanperä

Gis-handläggare

Styckning av allmänna områden

Mikael Heikkilä

Lantmäteriingenjör