Siirry sisältöön

Rakennusluvan edellytyksenä on, että rakennuspaikka on muodostettu tonttijaon mukaiseksi itsenäiseksi tontiksi ja merkitty kiinteistörekisteriin. Tämä koskee asemakaava-alueita, joilla tonttijako on sitova. Useimmiten tontti muodostetaan lohkomalla, jolloin tontin rekisteröinti sisältyy lohkomismaksuun.

Mikäli kiinteistörekisterissä ennestään olevan tilan tai tontin alue on sama kuin tonttijaon mukaisen tontin alue, tontti voidaan merkitä kiinteistörekisteriin kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä. Eräissä tapauksissa tontti voidaan rekisteröidä myös kiinteistöjen yhdistämispäätöksen perusteella.