Gå till innehåll

En förutsättning för bygglov är att byggplatsen har bildats till en självständig tomt i enlighet med tomtindelningen och införts i fastighetsregistret. Detta gäller detaljplaneområden med bindande tomtindelning. Vanligen bildar man en tomt genom styckning och registreringen av tomten ingår då i styckningsavgiften.

Om tomtens område enligt tomtindelningen är samma som området för en lägenhet eller tomt som redan finns i fastighetsregistret, kan tomten antecknas i fastighetsregistret genom ett beslut av fastighetsregisterföraren. I vissa fall kan en tomt registreras också på basis av ett beslut om sammanslagning av fastigheter.