Siirry sisältöön

Yhdyskuntarakenteella ja mahdollistamalla kestävä liikkuminen pystymme sekä hillitsemään ilmastonmuutosta että sopeutumaan sen vaikutuksiin. Samalla rakennamme Porvoosta suosituinta kotikaupunkia, joka huomioi ilmasto- ja ympäristönäkökulmat ja on asukkailleen paras myös arjessa.

 • Edistämme energiatehokasta kaupunkirakennetta ja mahdollistamme kestävän liikkumisen eri muotoja. Pitkäjänteinen työ jatkuu hyödyntämällä olemassa olevaa infrastruktuuria ja toteuttamalla resurssiviisasta kaavoitusta.
 • Lisäämme entisestään puurakentamisen osuutta. Lisäksi tarkastelemme kaavoituksessa myös paikallista energiantuotantoa ja sen edellytyksiä.
 • Kehitämme kestävän liikkumisen edistämiseksi kilpailukykyistä ja houkuttelevaa joukkoliikennejärjestelmää ja huomioimme kestävän liikkumisen eri kulkutavat joukkoliikenteen tukemiseksi.

Tavoitteet ja toimenpiteet

Kaupunkikehityksen toimiala

Hillitsemme ilmastonmuutosta osana maankäytön suunnittelua. Ohjaamme yhdyskuntarakennetta eheäksi kaavoituksen keinoin. Uusista omakotitaloista vähintään 80 prosenttia sijoittuu asemakaava-alueille.

 • Hyödynnämme olemassa olevaa infrastruktuuria ja toteutamme resurssiviisasta kaavoitusta.
 • Luomme kaavoituksessa joustavia käyttötarkoituksia ja kannustamme korjausrakentamiseen.
 • Lisäämme puurakentamisen osuutta entisestään kaavoituksen keinoin.
 • Tarkastelemme kaavoituksessa paikallista energiantuotantoa ja sen edellytyksiä (esim. aurinko, maalämpö, hukkalämpö).

Suunnittelemme ja parannamme joukkoliikennejärjestelmää kilpailukykyisenä ja houkuttelevana kulkutapana. Julkinen liikenne luo edullisen ja helppokäyttöisen liikkumistavan osana porvoolaisten arkea.

 • Edistämme asukkaiden ja oppilaiden ympäristöystävällisiä liikkumistapoja osana lähiympäristön suunnittelua (esim. kevyen liikkumisen infrastruktuuri).
 • Edistämme maankäytön suunnittelussa joukkoliikenteen edellytyksiä (esim. väestön sijoittuminen, tilavaraukset kaduilla ja reitit).
 • Yhtenäistämme matkaketjuja sujuvammiksi myös pääkaupunkiseutu ja lähialueet huomioiden ja parannamme maksuvaihtoehtoja.
 • Kehitämme kaupungin sisäistä pysäkki-infraa katuympäristössä ja luomme Porvoolle houkuttelevan joukkoliikennebrändin.
 • Noudatamme puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä (sähkö, uusiutuva diesel, maa/biokaasu, vety).
 • Integroimme kutsuliikenteen osaksi paikallisliikennettä.
 • Kehitämme polkupyörien kuljettamista paikallisliikenteessä eri kulkutapojen yhdistämiseksi ja mikroliikkumisen edistämiseksi.
 • Noudatamme puhtaiden ajoneuvojen direktiiviä (sähkö, uusiutuva diesel, kaasu, vety) ja edistämme puhtaiden polttoaineiden käyttöä.
 • Varaudumme paikallisliikenteen suunnittelussa Itäradan toteutukseen.

Hillitsemme ilmastonmuutosta ja sopeudumme ilmastonmuutokseen osana maanhankintaa ja -luovutusta sekä maankäytön suunnittelua.

 • Luomme edellytyksiä kestävän liikkumisen eri kulkutavoille joukkoliikenteen tukemiseksi ja kevyen liikenteen toimintaedellytysten parantamiseksi.
 • Suunnittelemme ja rakennamme hulevesireittejä monikäyttöisiksi (esim. ekologiset käytävät, imeytys- ja viivytysalueet, huleveden laadun parantaminen tulvaniitty- ja metsälaikuissa, tuulensuojavyöhykkeet, liikkumisen puistokäytävät reitteinä).
 • Kehitämme osaamistamme kaupunkipuiden rooliin ja niiden luomiin mahdollisuuksiin liittyen (esim. tuulensuoja, varjostus, ilmansuodatus).

Vähennämme työkoneiden, raskaan liikenteen ja ajoneuvoliikenteen päästöjä.

 • Hankimme kalustoa, joka ei käytä fossiilista polttoainetta (vety, synteettiset polttoaineet) ja muuta laitteistoa (sis. polkupyörät, leasing-autot, oma kalusto, leasing, urakat). Käytämme lisäksi kalustoa, joka sopii muuttuviin olosuhteisiin (esimerkiksi oman kaluston tarve erikoistöissä (muunneltavuus), urakoitsijoilta peruslaitteistoa).
 • Vähennämme tuntipalkkaisia ja urakkamuotoisia kuljetuksia.
 • Palautamme yhteiskäyttöautot käyttöön.
 • Otamme käyttöön sähköpyörät työtehtävien hoitamisessa.
 • Vähennämme turhia kuljetuksia kestävän PIMA-kunnostamisen menetelmillä sekä kaavoittamalla loppusijoitukselle tilaa.