Hoppa till innehåll

Enligt lagen kan Borgå stad flytta fordon inom det närliggande området eller till ett upplag om fordonet stör till exempel underhållet av gatan, byggarbeten, inför ett evenemang, inte används i trafiken eller klassificeras som skrot. Flyttningsuppmaningen fästs på fordonet eller meddelas med vägmärke minst 48 timmar innan fordonet ska flyttas.

Utskrifterna i gällande flytt ändrar

Utskrifterna in samband med fordonsflytt ändrar. De är numera gula och med dem kan vi meddela om flyttningsuppmaning, eller att det gjorts ett närflytt på fordonet.

Till upplaget flyttade fordon

IIO-171, Peugeot, Centrumplatsen, 15.3.2024
TIR-337, Seat, Slingervägen, 15.4.2024
YEH-222, Toyota, Slingervägen, 15.4.2024
XKI-528, Volkswagen, Slingervägen, 15.4.2024
XOF-133, Fiat, Fänriksgatan, 15.4.2024

Flyttning till upplag

Om fordonet inte används i trafiken på grund av registeruppgifter och/eller skicket ges en flyttningsuppmaning som fästs i fordonet. Om ägaren eller innehavaren av fordonet inte reagerar, kan fordonet flyttas till stadens upplag tidigast två dygn efter det att uppmaningen getts.

Om ett fordon klassificeras som skrot, ges en flyttningsuppmaning. Fordonet kan flyttas genast ifall det har brunnit eller medför fara för miljön och människorna. En skrotbil övergår i stadens ägo då staden har tagit den i sin besittning. Också då är ägaren skyldig att ersätta kostnaderna till staden.

Hur får jag mitt fordon tillbaka?

Du får ditt fordon tillbaka genom att betala kostnaderna för flyttningen (200 €) och kostnaderna för upplagringen (30 €/varje vecka som börjar) till servicekontoret Kompassen.

Ta med betalningskvittot och identitetsbevis då du hämtar fordonet. Om du inte är ägaren som antecknats i registret, behöver du också fullmakt. Upplaget finns på Småindustrivägen 35 och har öppet vardagar klockan 9 – 16. Kontaktuppgifterna fås från Kompassen eller av gatuinspektören.

Om ägaren inte löser ut sitt fordon, övergår det i stadens ägo efter 67 dygn och skrotas. Också då är ägaren skyldig att ersätta Borgå stad kostnaderna för upplagringen.

Flyttning till upplag på grund av parkeringsfel

Om ett fordon har varit felparkerat i 48 timmar, kan staden flytta det till upplaget.

Staden kan också flytta ett fordon till upplaget omgående om fordonet har minst fem obetalda felparkeringsavgifter vars besvärstid har gått ut.

För att lösa ut fordonet måste du betala både felparkeringsavgifterna och kostnaderna för flyttningen och upplagringen (200 € + 30 €/varje vecka som börjar) till servicekontoret Kompassen.

Ersättningsskyldighet

Ägaren eller innehavaren av fordonet är skyldig att till staden ersätta kostnaderna för flyttningen och upplagringen av fordonet. Ett fordon som förts till upplaget kan lösas ut mot kvittot från måndag till fredag klockan 9 – 16, Småindustrivägen 35.

Räkningen kan betalas i servicekontoret Kompassen. Be om räkningen per e-post (kompassi@porvoo.fi) eller telefon 020 692 250.

Pris för flyttning och tid för upplagring

Närflytt
– vardagar klockan 7-22 90 €/flytt
– vardagar klockan 22-7 100 €/flytt
– lördag, söndag eller söckenhelg 100 €/flytt
– vardagar kockan 7-22 med dolly 110 €/flytt
– vardagar klockan 22-7 med dolly 120 €/flytt
– lördag, söndag eller söckenhelg med dolly 120 €
– tungt fordon (över 3 500 kg) vardagar klockan 7-22 180 €/timme
– tungt fordon (över 3 500 kg) vardagar klockan 22-7 200 €/timme
– tungt fordon (över 3 500 kg) lördag, söndag eller söckenhelg 200 €/timme
– tillägg för jouruppdrag som bör flyttas omgående 60 €/flytt

Flyttning till upplag 200 € + lagring 30 €/varje vecka som börjar

Ett fordon som flyttats till upplaget lagras i 67 dygn, varefter det övergår i stadens ägo och skrotas.

Är ditt fordon flyttat? Ta kontakt med gatuinspektören.

Torbjörn Karlsson

Gatuinspektör