Hoppa till innehåll

Boendeparkeringstillstånd

Du kan ansöka om ett digitaliskt boendeparkeringstillstånd för ditt motorfordon (bilar och paketbilar) om du bor i ett område där det finns boendeparkering. Parkeringsövervakningen får boplatsinformationen av Myndigheten för digitalisering och befolkninsdata och uppgifter om fordonet av Transport- och kommunikationsverket Traficom, varför invånaren ska vara i ovan nämnda myndigheters register.

Tillståndet ger dig rätt att parkera på en parkeringsplats i området där vägmärket har tilläggsskylten ”gäller inte parkering med P-tillstånd”.

Borgå stads digitala parkeringstillstånd kan sökas via lovbutiken. Parkeringstillstånd för ett år kostar 147 €.

Innehavaren till ett digtaliskt tillstånd får ett meddelande per e-post och textmeddelande sju dagar innan tillståndet går ut.

Företagsparkeringstillstånd

Ett företag eller sammanslutning som verkar i Borgå kan lösa ut ett digitaliskt företagsparkeringstillstånd. Borgå stads digitala företagsparkeringstillstånd kan sökas från tillståndsbutiken.

Företagsparkeringstillståndet kostar 1 365 €/år eller 210 €/månad (inkl. moms. 24 %).

Innehavaren till ett digtaliskt tillstånd får ett meddelande per e-post och textmeddelande sju dagar innan tillståndet går ut.


Veteranparkeringstillstånd

Veteraner bosatta i Borgå kan ansöka om avgiftsfritt veteranparkeringstillstånd vid servicekontoret Kompassen.

Tillståndet ska återlämnas till servicekontoret Kompassen när rätten att använda det upphör, till exempel när körkortet inte längre är giltigt.