Siirry sisältöön

R68 Långholmen, ranta-asemakaavan muutos

Ranta-asemakaavaehdotus on nähtävillä 31.5.-30.6.2023

Ranta-asemakaavan muutos koskee kiinteistö Långholmen 638-464-3-140 Sondbyssä. Ranta-asemakaavamuutoksen tavoitteena/tarkoituksena on mahdollistaa matkailutoiminnan kehittäminen alueella.

Ranta-asemakaavaehdotus ja muu valmisteluaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 31.5.-30.6.2023 palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, sekä kaupungin internetpalvelussa osoitteessa https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/ranta-asemakaava/  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutuksia ranta-asemakaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kaupunkikehityslautakunnalle ja pyydetään jättämään tai lähettämään palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B (PL 23, 06101 Porvoo tai kirjaamo@porvoo.fi) 30.6.2023 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tai viestikenttään kaavan numero ja nimi ”R68, Långholmen”.

Ehdotusvaiheen aineistoja

Selvitykset