Hoppa till innehåll

R 70 Rånäs II, Virvik

Stadsutvecklingsnämnden har godkänt stranddetaljplanen för Rånäs II den 10.10.2023 §135

Förslaget till stranddetaljplan gäller fastighet Pääsky 638-479-4-1 i Virvik. Stranddetaljplanen utvidgar den intilliggande stranddetaljplanen Rånäs.

Förslaget till stranddetaljplanen samt övrigt planeringsmaterial hålls offentligt framlagda i enlighet med 27 § MarkByggF 31.5 -30.6.2023 på servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, samt på stadens webbplats https://www.porvoo.fi/sv/boende-och-miljo/planlaggning/stranddetaljplan/

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att framföra anmärkningar mot planförslaget. Eventuella anmärkningar riktas till stadsutvecklingsnämnden och kan skickas eller lämnas skriftligt till servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, gatuplan (PB 23, 06101 Borgå, kirjaamo@porvoo.fi) senast 30.6.2023 klo 15.00 Märk kuvertet eller meddelandefältet ”R70, Rånäs II”.

Förlagsskedet